Soykırım suçunun unsurları maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır…

1) Maddi Unsurlar

– Grup Üyelerini Öldürmek
– Grup Mensuplarına Bedensel-Zihinsel Zarar Vermek
– Grubu Yok Etmek Amacıyla Yaşam Koşullarını Zorlaştırma
– Grup İçi Doğumları Engelleme
– Çocukları Başka Gruba Nakil Etme

2) Manevi Unsur

“Milli, etnik, dini ya da ırki olarak grubun bir kısmını ya da tamamını yok etme kastı” soykırım suçunun oluşması için gerekli manevi unsuru teşkil eder. Burada bahsedilen kasıt, özet kasıttır.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar