Sivil toplum kuruluşu (STK) ya da sivil toplum örgütü, resmî kurumların dışında ve bağımsız çalışan, siyasal, sosyal, kültürel, hukukî ve çevre dostu amaçlar doğrultusunda lobi çalışmalar yapan, ilgili kişi ve kurumları iknaya çalışan, gerktiğinde eylemler yapan, üyeleri ve çalışanları gönüllülük esaslı, kâr amacı gütmeyen örgüttür.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) faaliyetleri için gerekli bütçeyi üyelik aidatları ve bağışlar ile karşılamaktadır. Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet göstermektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve Özellikleri

Sivil toplum kuruluşları, devlet tarafından tek başına karşılanamayan ürün ya da hizmetlerin toplum yararına kullanılması için kurulmuşlardır. Sivil toplum kuruluşları toplumun birlik, beraberliği, dayanışma ve yardımlaşma özelliklerinin gelişmesine çok önemli katkılar sunar. Toplumun farklı kesimleri arasında olumlu bir bağ kurulmasını sağlar.

İlginizi Çekebilir.  En Güzel Babalar Günü Mesajları

Sivil toplum kuruluşu olmanın en önemli şartı, sunulan hizmetin parasız olmasıdır. Gönüllü olarak yapılması belirleyicidir. Sivil toplum kuruluşları faaliyetlerini dernek, vakıf, sendika, birlik ve oda adları altında sürdürürler.

Sivil (Resmi olmayan, doğrudan devlete ait olmayan her şey) Toplum Kuruluşları (örgütleri) demokrasinin gelişmesi, güçlenmesi açısından önemli bir role sahiptir. Yazımızın son bölümünde; sivil toplum kuruluşlarından vakıf, dernek, sendika ve örgüt kavramları hakkında kısa bilgiler ve örnekler bulunmaktadır.

Vakıf Nedir?

Bir hizmetin, bir işin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya para ve bu hizmeti yapmak için oluşturulmuş (hayır) kurumlarıdır.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)
Tohum Otizm Vakfı
TEMA Vakfı
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Millî Eğitim Vakfı (MEV)
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)
Türk Eğitim Vakfı (TEV)

İlginizi Çekebilir.  Renault Fluence Otomobil Fiyatları

Sendika Nedir?

İşçi, Memur ve işverenler tarafından kurulan ve onların hak ve kazançlarını koruma amacı güden dayanışma birlikleridir.

Dernek Nedir?

Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluğa dernek denir. Sakatlar Derneği, Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği (KİSGUD) gibi.

Örgüt Nedir?

Ortak bir amaç veya bir işi gerçekleştirmek için bir araya gelen kurum ya da kişilerin oluşturduğu birliğe örgüt denir. Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace), Birleşmiş Milletler Örgütü gibi.

Kaynak: www.bilgitor.com/sivil-toplum-kurulusu-nedir-onem-ve-ozellikleri

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar