Sivas Kongresi'nin Önemi Ve Sonuçları | Onlinezeka
Tarih

Sivas Kongresi’nin Önemi ve Sonuçları

Sivas Kongresi, milli (ulusal) bir kongredir. İstanbul Hükümeti tarafından Elazığ Valiliğine atanan Ali Galip Bey, Sivas Kongresi’nin toplanmasını engellemek ve M. Kemal’i tutuklamak amacıyla harekete geçmiştir. Ancak zamanında alınan tedbirlerle bu tehlike önlenmiştir. M. Kemal oyların büyük çoğunluğunu alarak kongre başkanı seçilmiştir. (4–11 Eylül 1919)

Kongrede Alınan Kararlar

Erzurum Kongresinde alınan kararlar aynen kabul edilerek tüm ulusa mal edilmiştir.

-Anadolu ve Trakya’daki tüm cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.

-Erzurum’da seçilmiş olan Temsil Kurulu’nun sayısı arttırılarak bu heyete tüm ulus adına söz söyleme yetkisi verilmiştir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Atatürk’ün Hayatı, Üstün Kişiliği ve Eserleri

-Manda ve himayenin kesin olarak reddine karar verilmiştir.

Sivas Kongresi'nin Önemi ve Sonuçları 1 – image 58
Mustafa Kemal, Sivas Kongresi üyeleri ile. Eylül 1919

Önemi ve Sonuçları

• Milli bir kongredir.
M. Kemal Paşa ulusal lider olmuştur.
• Sivas Kongresi kararları kendisinden sonraki gelişmelere de ışık tutmuştur. (Lozan, Mudanya, Amasya Görüşmeleri, T.B.M.M açılması)
• Temsil Heyeti Sivas’ta İrade-i Milliye adlı bir gazete çıkarmaya başlamıştır.
• Temsil Heyeti yürütme görevini kullanarak Ali Fuat Paşa’yı (Cebesoy) Batı
Cephesi Kuva-yı Milliye komutanlığına atamıştır.

Uyarı: Temsil Heyeti’nin baskısı ile Damat Ferit hükümetinin istifa etmesi ve yerine Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması İstanbul Hükümeti’ne karşı Milli Mücadele yanlılarının ilk siyasi başarısıdır.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak