Kolay İngilizce

Simple Past (Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı

Olayların geçmişte başlayıp ve belli bir vakitte bittiği ifade edileceği zaman bu yapı kullanılır.

Simple Past (Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı 1 – image

I wrote this book in 1956.
(Bu kitabı 1956’da yazdım.)
Birbirini takip eden bir seri olay gerçekleşip bitmişse “simple past tense” kullanılmaktadır.

He looked, took some biscuits, gave the money and went.
(Baktı, biraz bisküvi aldı, parayı verdi ve gitti.)


Bir olay geçmişte belli bir müddet devam edip bitmişse “past tense” kullanılabilir.

Last year, she took English course for 2 months.
(Geçen sene 2 ay İngilizce dersi aldı.)


“Past tense” de fiiller :Geçmiş zamanda cümle kurmak için fiili geçmiş zaman haliyle (2. haliyle) kullanmak gerekir. İngilizce’de fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) filler olmak üzere 2’ye ayrılır. Düzenli fiiller, sonlarına “–d” veya “–ed” takısı getirilerek 2. hallerini (geçmiş hallerini) alırlar. Düzensiz fiiller ise tamamiyle/ kısmen değişerek ya da hiç değişmeden 2. hallerini alır.

NOT: Sonu “e” ile biten düzenli filleri geçmiş haline (2. haline) çevirmek için sadece “–d” takısı gelir.


practise (1. hali) – practised (2. hali)
create (1. hali) – created (2. hali)
Sonu “y” ile biten ve “y” den önce bir ünsüz harfi olan filleri geçmiş haline (2. haline) çevirmek için sondaki “y” atılır ve “–ied” takısı getirilir.
cry (1. hali) – cried (2. hali)
try (1. hali) – tried (2. hali)

Bunu da Okuyabilirsin...  ''Modals'' Yardımcı Yüklemler Konu Anlatımı

Düzensiz Fiiller ve Geçmiş Halleri

Simple Past (Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı 2 – ingilizce düzensiz fiiller

Geçmiş zamanla kullanılan bazı zaman zarfları

“Yesterday” – Dün
Ago” – Önce : “Three years ago” – Üç yıl önce, “Two hours ago” – İki saat önce, “Five days ago” – Beş gün önce …
Last” – Geçen: “Last week” – Geçen hafta, “Last Friday” – Geçen Cuma, “Last year” – Geçen yıl …
“In 1997” – 1997’ de, “in January” – Ocak’ta,
At two o’clock” – Saat 2’de…
The other day” – Önceki gün

Olumlu Cümle

Geçmiş zamanda, fiil cümlelerinde, özne ne olursa olsun fiil 2. haliyle kullanılır. Ancak cümle bir fiil cümlesi değil de durum cümlesiyse belirli bir fiil olmayacağından “to be” kullanılacaktır; özne de “you, we, they” kişi zamirlerinden birisi veya çoğul ise “to be”, “were” şeklinde; özne “I, she, he, it” veya tekil ise “was” şeklinde yazılır.

Simple Past (Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı 3 – ingilizce olumlu geçmiş zaman kalıp

I saw a bird on the table.
(Masanın üzerinde bir kuş gördüm) (“saw”, “see” fiilinin 2. hali.)

Bunu da Okuyabilirsin...  Passive Voice-Etken Edilgen Konu Anlatımı

She went to İzmir three days ago.
(Üç gün önce İzmir’e gitti.) (“went”, “go” fiilinin 2. hali.)

My boss checked my project.
( Patronum projemi kontrol etti.) (“checked”, “check” fiilinin 2. hali.)

She was a beautiful girl.
( Güzel bir kızdı.) (“was” , “to be” fiilinin 2. hali)

Olumsuz Cümle

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiil olarak özneden sonra “didn’t” gelir. Bu kez fiil yalın halde (herhangi bir ek almadan) yazılır. Ancak cümle bir fiil cümlesi değil de durum cümlesiyse belirli bir fiil olmayacağından “to be” kullanılarak cümle olumsuzlaştırılır. “to be” özneye göre “wasn’t” ya da “weren’t” şeklinde kullanılır.

Simple Past (Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı 4 – ingilizce olumsuz geçmiş zaman kalıp

I didn’t see a bird on the table.
(Masanın üzerinde bir kuş görmedim.)

She didn’t go to İzmir three days ago.
(Üç gün önce İzmir’e gitmedi.)

My boss didn’t check my project.
(Patronum projemi kontrol etmedi.)

She wasn’t a beautiful girl.
(Güzel bir kız değildi.)

Soru Cümlesi

evet/ hayır cevaplı soruları oluştururken cümlenin başına “did” yardımcı fiilini getiririz ve yüklem yine yalın halde kullanılır. Cevaplar da “yes” + olumlu cümle veya “no” + olumsuz cümle şeklinde olur.

Did + subject (özne) + verb1+ object (nesne) ?

Did you see a bird on the table?
(Masanın üzerinde bir kuş gördün mü?) —>Yes, I saw a bird on the table. (uzun olumlu cevap)/ Yes, I did. (kısa olumlu cevap)

Bunu da Okuyabilirsin...  Have Got, Has Got Konu Anlatımı

Did she go to İzmir three days ago?
(Üç gün önce İzmir’e gitti mi?) —>No, she didn’t go to İzmir three days ago. (uzun olumsuz cevap)/ No, she didn’t. (kısa olumsuz cevap)


NOT: Ancak cümle bir fiil cümlesi değil de durum cümlesiyse belirli bir fiil olmayacağından “to be” kullanılarak soru yapılır. “to be” özneye göre “was/ were” şeklinde kullanılarak cümlenin başına getirilir.

Were you a student last year?

(Geçen yıl bir öğrenci miydin?) —>Yes, I was a student last year. (uzun olumlu cevap)/ Yes, I was. (kısa olumlu cevap)

Was she your teacher?
(O, senin öğretmenin miydi?) —> No, she wasn’t my teacher. (uzun olumsuz cevap)/ No, she wasn’t. (kısa olumsuz cevap)

Wh questions: Bu soruların cevapları “evet” veya “hayır” değildir. Fiil cümlelerinde, bu sözcüklerle soru sormak için cümlenin başına bunlardan biri (what, why, who, how, which, where, when…) getirilir ve daha sonra soru cümlesi formülü (did + özne + fiil + nesne?) uygulanır.

Simple Past (Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı 5 – wh questions

Durum cümlelerinde bu sözcüklerle soru sormak için cümlenin başına bunlardan biri (what, why, who, how, which, where, when…) getirilir ve daha sonra soru cümlesi formülü “Was/ Were + özne + nesne?” şeklinde uygulanır.

Simple Past (Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı 6 – wh questions durum
Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak