Tarih

Sevr Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları

Antlaşmanın imzalanmasını geciktiren nedenler

 1. Mondros Ateşkes anlaşmasının barış niteliğinde olması
 2. Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını
  paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmeleri
 3. Anadolu’da milli direniş hareketinin başlaması.

İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşmasının şartlarını belirlemek üzere San Remo’da bir konferans düzenlediler. Konferansta bir barış taslağı hazırlandı. Görüşmeye gelen Osmanlı temsilcisi Tevfik Paşa taslağı reddetti.
Bunun üzerine İtilaf Devletleri Yunan Ordusunu taarruza geçirttiler. Yunanlılar Doğu Trakya’yı işgal ederek Bursa – Uşak çizgisine ilerlediler. İstanbul’da toplanan Saltanat Şurası oy çokluğuyla barış taslağını imzalamayı kabul etti. Antlaşmayı Damat Ferit Paşa hükümeti adına Maarif Vekili Hadi Paşa imzaladı. (10 Ağustos 1920)

Sevr Antlaşması'nın Önemi ve Sonuçları 1 – image 3
Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı heyeti Rıza Tevfik, Damat Ferid
Paşa, Hadi Paşa ve Reşid Halis)

Antlaşma Şartları

 1. Boğazlar Osmanlı Devleti’nin içinde yer almadığı uluslararası bir
  komisyonun yönetimine bırakılacak ve boğazlar açık olacaktır.
 2. Kapitülasyonlar en ağır şekilde devam edecektir.
 3. Osmanlının asker sayısı 50.000’i geçmeyecek ve ağır silahlar kullanamayacaktır.
 4. Doğu Anadolu’da Ermenistan ve Kürdistan adlarında iki devlet kurulacaktır.
 5. İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya Yunanistan’a verilecektir.
 6. Güneybatı ve İç Batı Anadolu İtalya’ya bırakılacaktır.
 7. Mersin-Sivas-Mardin üçgeni ile Hatay-Suriye ve Lübnan Fransa’ya bırakılacaktır.
 8. Irak-Ürdün-Filistin ve Hicaz İngiltere’ye verilecektir.
 9. İstanbul ve Anadolu’nun iç kesiminden küçük bir bölüm Türklere bırakılacaktır.
 10. Osmanlı Devleti barış şartlarına uymaz ve azınlık haklarını gözetmezse İstanbul da elinden alınacaktır.
Bunu da Okuyabilirsin...  Osmanlı'da Padişahlar Neden Hacca Gitmedi?

Önemi ve Sonuçları

 1. Kanun-i Esasi’ye göre uluslararası bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Meclis-i Mebusan tarafından onaylanması şarttır. Mebusan Meclisi daha önce kapatıldığı ve bir daha da açılmadığı için Sevr Antlaşması hiçbir zaman resmi olarak yürürlüğe girmemiştir.
 2. TBMM’i Sevr’i kabul eden, imzalayan ve onaylayanları vatan haini saymıştır.
 3. Sevr kâğıt üzerinde kalmış ve hiçbir zaman uygulanmamış bir antlaşmadır.
 4. Sevr’in bu ağır şartları Türk milletinin mücadele azminin artmasına yol açmıştır.
Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak