Genel Kültür

Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Kısaca

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu izleyen süreçteki hızlı gelişmelerden biri de sanayi alanında yaşanmıştır.  Sanayi kuruluşları,  bu dönemde ulaşım ve taşıma yönünden ekonomik, limanları olan kentlerde ve demir yolu ulaşımı olan bölgelerde kurulmuştur.  Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmış ve bu yönde sanayi tesisleri kurulmuştur.  Türkiye’de sanayinin milli gelir ve ihracattaki oranı devamlı olarak artmaktadır.  Dış satımda sanayi ürünlerinin oranı tarım ürünlerinin oranını geride bırakmıştır. Sanayinin Türkiye ekonomisine katkıları kısaca şunlardır:

Sanayileşme sonucunda çalışma çağına gelen yurttaşların istihdamı (iş olanakları) mümkün olacaktır. Nitekim ülkemizdeki genç nüfus önemli bir potansiyeldir. Bu potansiyelin üretime katılması gerekir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

Önceden ham madde olarak düşük fiyata ihraç edilen tarımsal ve madeni ürünlere değer kazandırır.

Ülkemizde üretilen sanayi ürünleri dışa bağımlığı azaltır. Bu  da ekonomik bağımsızlık açısından önemlidir.  Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasi alanda dışa bağımlılığının  azaltılması ve giderek sıfırlanması hedefleri arasındadır.

Sanayinin ülke ekonomisine katkısını artırmak için neler yapılabilir?

Sanayileşmenin gelişmesi için öncelikle ulusal bir sanayi politikası belirlenmelidir. Bu politikaların gereği kararlılıkla hayata geçirilmelidir. Modern çağın gereklerine uygun sanayi tesisleri için modern teknoloji imkanlarından sonuna kadar yararlanılmalıdır.  Sanayi ürünleri, nitelik açsından uluslararası rekabete uygun niteliklerde üretilmelidir.  Bu amaçla rekabet gücü yüksek ve markalar oluşturmak için gereken çalışmalar, titizlikle yürütülmelidir.   Gelişim için yurttaş desteği ve bilinci önemsenmeli, gençler bilgi ve teknolojiyle donatılmalıdır.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak