Bu Yazıda Neler Var?

“Present perfect tense” şimdiden önce, kesin belli olmayan bir zamanda olmuş ve etkisi de devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır. Eylemin gerçekleştiği zaman tam olarak belli değildir. Bu yüzden geçmiş zaman için kullandığımız kesin zaman bildiren “yesterday”, “in 1920”, “last week” gibi ifadeler “present perfect tense” için kullanılamaz.


Tecrübeleri anlatmak için kullanılabilir.

I have been to England.
(İngiltere’de bulundum.)


Zaman içinde oluşan değişimler için kullanılır.

You have grown since the last time we met.
(Son görüşmemizden beri büyümüşsün.)


Gerçekleşmesini beklediğimiz ancak henüz gerçekleşmemiş bir eylemden bahsederken kullanılır (“yet” ile birlikte) .

Meg has not completed her exercise yet.
(Meg alıştırmasını henüz bitirmedi.)

İlginizi Çekebilir.  To Be (am, is, are) Konu Anlatımı


Geçmişte farklı zamanlarda olmuş farklı birkaç olaydan bahsederken kullanılır. Burada present perfect tense sürecin henüz tamamlanmadığını ve olayın devam edebileceğini gösterir.

I have had two midterms and a final so far.
(Şimdiye dek iki ara sınav bir de son sınav oldum.)

“Present Perfect Tense” ile kullanılan bazı zaman ifadeleri:

Present Perfect Tense Konu Anlatımı 1 – present perfect ile kullanılan zamanlar

Olumlu Cümle

Olumlu cümlelerde özneye göre “have/ has” getirildikten sonra eylem 3. haliyle kullanılır.


Subject (özne) + have/ has + V3 + object (nesne)

We have prepared many projects in the last two years.
(Son iki yıl içinde birçok proje hazırladık.)

She has gone to hospital three times in the last month.
(Geçen ay içinde üç kez hastaneye gitti.)

Present perfect tense’de fiiller “Present perfect tense” de cümle kurmak için fiili 3. haliyle kullanmak gerekir. İngilizce’de fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) filler olmak üzere 2’ye ayrılır. Düzenli fiiller, sonlarına “–d” veya “–ed” takısı getirilerek 3. hallerini alırlar. Düzensiz fiiller ise tamamiyle/ kısmen değişerek ya da hiç değişmeden 3. hallerini alır.

İlginizi Çekebilir.  There is There are Konu Anlatımı

Bazı Düzensiz Fiiller ve 3. Halleri

Present Perfect Tense Konu Anlatımı 2 – present perfect 3. halleri

Olumsuz Cümle

“have/ has”, “not” alarak “haven’t/ hasn’t” olur ve cümleyi olumsuzlaştırır.


Subject (özne) + haven’t/ hasn’t + V3 + object (nesne).

We haven’t prepared any projects in the last two years.
(Son iki yıl içinde hiç proje hazırlamadık.)

She hasn’t gone to hospital three times in the last month.
(Geçen ay içinde üç kez hastaneye gitmedi.)


NOT: Eğer cümlede “never” varsa “haven’t/ hasn’t” kullanmaya gerek kalmaz; çünkü “never” cümleyi anlamca olumsuz yapar.

She has never seen a cow so far.
(Bu zamana dek hiç bir inek görmemişti.)

Soru Cümlesi

“Have/ has” başa gelerek cümleyi soru cümlesi haline getirir.

İlginizi Çekebilir.  Past Continuous (Şimdiki Zamanın Hikayesi) Anlatımı


Have/ Has + Subject (özne) + V3 + object (nesne) ?

Have you prepared many projects in the last two years?
(Son iki yıl içinde birçok proje hazırladınız mı?)

Yes, we have prepared many projects in the last two years. (uzun olumlu cevap)/ Yes, we have. (kısa olumlu cevap)

Has your brother broken his arm?
(Kardeşin kolunu mu kırdı?)

No, he hasn’t broken his arm. (uzun olumsuz cevap)/
No, he hasn’t. (kısa olumsuz cevap)

Have you ever played such a game?
(Hiç böyle bir oyun oynadın mı?)

Yes, I have./ No, I haven’t.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar