Tüm Osmanlı Padişahları, Tahta Geçiş ve Ayrılış Tarihleri Liste Halinde

Osman Gazi
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk padişahı olan Osman Gazi (I. Osman) 1299 yılında tahta geçmiştir. Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun’un oğludur. Ölünceye kadar tahtta kaldı (27 yıl). Ölüm tarihi 1326

Orhan Gazi
Osman Gazi ve Malhun Hatun’un oğludur. 35 yıl tahtta kalmıştır (1326-1361 yılları arasında)

I. Murat
1360- 1389 yılları arasında 29 yıl tahtta kalan 1.Murat, Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun’un oğludur. I. Kosova Muharebesi’nde ölmüştür.
I. Bayezid
1389-1402 yılları arasında tahtta kalmıştır. I. Murat ve Gülçiçek Hatun’un oğludur. Ankara Savaşı’nda esir düştü (saltanatı bitti).Esir olarak bulunduğu Akşehir’de 8 Mart 1403’te öldü. 1402–1413 Yılları Fetret Devridir.
I. Mehmed
I. Bayezid ve Devlet Hatun’un oğludur. 1413 yılında tahta çıkmış ölünceye kadar 8 yıl tahtta kalmıştır.
II. Murat
I. Mehmed ve Emine Hatun’un oğludur. 1421 yılında tahta geçmiş ve 23 yıl tahtta kaldıktan sonra 1444 yılında kendi özgür iradesiyle oğlu II. Mehmed lehine tahttan feragât etmiştir.

II. Mehmed
II. Murat ve Hüma Hatun’un oğlu olan II.Mehmet 1444 ile 1446 yılları arasında 3 yıl tahta kalmıştır. Babasına tekrar padişah olmasını rica etmiş ve tahtı ona teslim etmiştir.

II. Murat
1446 yılında yeniçeri isyanı sonucunda tahtta 2.kez geri dönmek zorunda kalmıştır. Şubat 1451’te ölünceye kadar tahta kalmıştır.


II. Mehmed (Fâtih Sultân Mehmed Hân – Gazi)

2. Murat’ın ölümüyle tahta yeniden çıkmış ve ölünceye kadar 30 yıl tahtta kalmıştır. Tahta ikinci çıkışıdır. 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetti. Osmanlı Devleti’nde ilk defa altın para bastırdı.

II. Bayezid
II. Mehmed ve Emine Gülbahar Hatun veya Sitti Mükrime Hatun’un oğludur. 19 Mayıs 1481 – 25 Nisan 1512 tarihleri arasında 31 yıl tahtta kalmıştır. . Selim lehine tahttan feragât etti;
26 Mayıs 1512’de Dimetoka yakınlarında ölmüştür.

İlginizi Çekebilir.  Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

I. Selim (Yavuz Sultân Selim Han)
II. Bayezid ve Gülbahar Hatun veya Ayşe Hatun’un oğludur. Doğu ağırlıklı fetihler yapmıştır. İlk Osmanlı İslam Halifesidir (Mısır’ın fethiyle başlar).  Ölümüne kadar 8 yıl tahtta kalmıştır ( 25 Nisan 1512 – 21 Eylül 1520).

I. Süleyman ( Kanûnî Sultân Süleyman Han)
30 Eylül 1520 – 7 Eylül 1566 yılları arasında 46 yıl tahtta kalan Kanuni Sultan Süleyman, I. Selim ve Ayşe Hafsa (Hafize) Valide Sultan’ın oğludur. I. Süleyman, en uzun tahtta kalan Osmanlı padişahıdır.

II. Selim
29 Eylül 1566 ile 21 Aralık 1574 tarihleri arasında 8 yıl tahtta kalmıştır ( ölünceye kadar). I. Süleyman ve Hürrem Haseki Sultan’ın oğludur.

III. Murad
II. Selim ve Afife Nurbanû Valide Sultan’ın oğludur. Osmanlı en geniş sınırlarına ulaştı. 22 Aralık 1574 ile 16 Ocak 1595 tarihleri arasında 21 yıl tahtta kaldı.

III. Mehmed
27 Ocak 1595- 20 ya da 21 Aralık 1603 tarihleri arasında 8 yıl III. Murad ve Safiye Valide Sultan’ın oğludur. I. Süleyman’dan sonra sefere çıkan ilk padişahıdır. Ölünceye kadar tahtta kalmıştır.

I. Ahmed
21 Aralık 1603 – 22 Kasım 1617 tarihleri arasında 14 yıl (ölünceye kadar) tahtta kalmıştır. III. Mehmed ve Handan Valide Sultan’ın oğludur.

I. Mustafa
III. Mehmed ve Halime Valide Sultan’ın oğludur. 22 Kasım 1617 26 Şubat 1618 1 yıl Ölünceye kadar tahtta kalmıştır. Zekâ geriliğinden ötürü Genç yeğeni II. Osman lehine tahttan indirildi.

II. Osman (Genç Osman)

26 Şubat 1618 – 19 Mayıs 1622 tarihleri arasında 4 yıl tahtta kalmıştır. I. Ahmed ve Mâh-Firûze Hatice Valide Sultan’ın oğludur. 19 Mayıs 1622’deki yeniçeri isyanında tahttan indirildi. 20 Mayıs 1622’de Sadrazam Kara Davut Paşa tarafından katledildi.

I. Mustafa
20 Mayıs 1622 10 Eylül 1623 tarihleri arasında 1 yıl tahtta kaldı.

IV. Murad
I. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan’ın oğludur. 1623 – 1640 yılları arasında 17 yıl (ölünceye kadar) tahtta kalmıştır.

İlginizi Çekebilir.  Tbmm ile Beraber Düzenli Orduya Geçiş
İbrahim

9 Şubat 1640 8 Ağustos 1648 8 yıl I. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan’ın oğludur. Şeyhülislam liderliğinde gerçekleştirilen darbe ile tahttan indirildi.18 Ağustos 1648’de İstanbul’’da isyancıların önderi olan Sadrazam Mevlevî Sofu Mehmed Paşa tarafından boğduruldu.
IV. Mehmed
8 Ağustos 1648 8 Kasım 1687 39 yıl İbrahim ve Turhan Hatice Valide Sultan’ın oğludur. İkinci Mohaç Muharebesi’nde Osmanlı Devleti’nin uğradığı yenilginin ardından tahttan indirildi.

II. Süleyman
8 Kasım 1687 22 Haziran 1691 4 yıl İbrahim ve Sâliha Dil-Âşûb Valide Sultan’ın oğludur. Ölünceye kadar tahtta kalmıştır.

II. Ahmed
İbrahim ve Hatice Mû’azzez Sultan’ın oğludur. 22 Haziran 1691 –  6 Şubat 1695 tarihleri arasında  4 yıl tahtta kaldı (Ölünceye kadar tahtta kalmıştır).

II. Mustafa
6 Şubat 1695 – 22 Ağustos 1703 tarihleri arasında  8 yıl tahtta kaldı. IV. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah (Emetullah) Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan’ın oğludur. Edirne Vakası olarak anılan yeniçeri ayaklanması sonucu 22 Ağustos 1703’te tahttan indirildi.

III. Ahmed
22 Ağustos 1703 – 1 ya da 2 Ekim 1730  tarihleri arasında  27 yıl tahtta kaldı.  IV. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah (Emetullah) Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultân’ın oğludur. Lale Devri (1718-1730)’nde ıslâhatlar yaptı. Patrona Halil isyanıyla tahttan indirildi.

I. Mahmud
2 Ekim 1730 – 13 Aralık 1754 tarihleri arasında 24 yıl tahtta kaldı.  II. Mustafa ve Saliha Sebkat-î Sultân’ın oğludur. Ölene kadar tahttan inmedi.

III. Osman
13 Aralık 1754 – 29 ya da 30 Ekim 1757 tarihleri arasında 3 yıl tahtta kaldı (ölünceye kadar)  II. Mustafa ve Şeh-Süvar Valide Sultân’ın oğludur.

III. Mustafa
30 Ekim 1757 – 21 Ocak 1774 tarihleri arasında 17 yıl  tahtta kaldı (Ölene kadar) III. Ahmed ve Emine Mihr-î-Şâh İkinci Kadın Efendi’nin oğludur.

I. Abdülhamid
21 Ocak 1774 – 7 Nisan 1789 tarihleri arasında 15 yıl tahtta kaldı. III. Ahmed ve Râbi’a Şermi Kadın Efendi’nin oğludur.

III. Selim (7 Nisan 1789 – 29 Mayıs 1807)

18 yıl tahtta kaldı. III. Mustafa ve Mihr-î-Şâh Valide Sultân’ın oğludur. Gerçekleştirdiği reformlarına karşı Kabakçı Mustafa önderliğinde tertiplenen yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi. 28 Temmuz 1808’de İstanbul’da Padişah IV. Mustafa’nın emriyle katledildi.

İlginizi Çekebilir.  Mustafa Kemal'in Okul Hayatı

IV. Mustafa
I. Abdülhamid ve Nükhetseza Hanımefendi’nın oğludur. 29 Mayıs 1807 ile 28 Temmuz 1808 tarihleri arasında 1 yıl tahtta kaldı. Rusçuk A’yan’ı Alemdar Mustafa Paşaönderliğinde gerçekleştirilen ayaklanma neticesinde tahttan indirildi. 17 Kasım 1808’de İstanbul’da Padişah II. Mahmud’un emriyle idam edildi.

II. Mahmud

1808 – 1839 yılları arasında 31 yıl  tahhta kaldı. I. Abdülhamid ve Nakş-î-Dil Valide Sultan’ın oğludur.

Abdülmecid
II. Mahmud ve Bezm-î-Âlem Valide Sultan’ın oğludur.  1839 –  1861 yılları arasında 22 yıl (Ölene kadar) tahtta kalmıştır.

Abdülaziz
25 Haziran 1861 30 Mayıs 1876 15 yıl II. Mahmud ve Pertav-Nihâl (Pertevniyal) Valide Sultân’ın oğludur. Bakanları tarafından tahttan indirildi.

V. Murad
Abdülmecid ve Şevk-Efzâ Valide Sultân’ın oğludur. 30 Mayıs 1876 ile 31 Ağustos 1876  tarihleri arasında 93 gün tahtta kalmıştır.

II. Abdülhamid

Abdülmecid ve Tîr-î-Müjgan Kadın Efendi’nin oğludur. 31 Ağustos 1876  – 27 Nisan 1909 tarihleri arasında 33 yıl tahtta kalmıştır.  31 Mart Vakası (13 Nisan 1909) sonrasında tahttan indirildi.

V. Mehmed (Reşâd)
Abdülmecid ve Gül-Cemâl Dördüncü Kadın Efendi’nin oğludur. 27 Nisan 1909 – 3 Temmuz 1918 tarihleri arasında 9 yıl ölünceye kadar tahtta kalmıştır.

VI. Mehmed ( Vahideddin)
Abdülmecid ve Gül-İstü (Gülistan) Münîre Dördüncü Kadın Efendi’nin oğludur. 4 Temmuz 1918  ile
1 Kasım 1922  tarihleri arasında 4 yıl tahtta kalmıştır.

Abdülmecid (Son Osmanlı Halifesi)
Abdülaziz ve Hayran-î-Dil Kadın Efendi’nin oğludur.  1922 – 1924 yıllarında  2 yıl tahtta kalmıştır. Hilâfet’in kaldırılmasıyla sürgüne gönderildi. 23 Ağustos 1944’te Paris, Fransa’da sürgünde öldü.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar