Ünlü şairimiz Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara’da doğdu. Gerçek ismi Halit Özdemir Arun’dur. Eserlerinde ayrıca Özdemir Özdem ve Özdemir Yasaman imzalarını da kullanmıştır. Okul hayatını sürdürdüğü 1930- 1941 tarihleri arasında İlkokuldan lise son sınıfa kadar Galatasaray Lisesi’nde okudu. Daha sonra devam ettiği Kabataş Erkek Lisesi’ni 1942 yılında bitirdi.

1943-1944 yıllarında okuduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk ve 1945- 1947 yılları arasında okuduğu İktisat fakültelerini yarıda bıraktı. “Tanin” ve “Zaman” gazetelerinde çevirmen olarak çalıştı. 1951’de Sanat Basımevi’ni, 1955’te de Yuvarlak Masa Yayınevi’ni kurdu. Geçimini ticari alandaki basım ve yayın işleri yaparak sağlıyordu. Amerika’ya (1954) ve Avrupa’ya (1959, 1967) geziler yaptı.  28 Ocak 1981 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

İlginizi Çekebilir.  Mustafa Serhat Orhan Kimdir?

İlk şiirleri, “Servet-i Fünûn-Uyanış” (1939-1944); sonrakiler “Büyük Doğu”, “Varlık”, “Yenilik”, “Amaç”, “Kaynak”, “Edebiyat Dünyası”, “Şadırvan” dergilerinde, 1950 yılından sonra da “Yeditepe”, “Seçilmiş Hikâyeler”, “Yenilik”, “Vatan”, “Dost”, “Türkçe”, “Türk Dili” gibi gazete ve dergilerde yayımlandı.

İlk şiirleri çoğunlukla ikilikler ve dörtlükler biçimindedir. Modern Batı şiiri ile geleneksel Türk şiirini sihirli bir dille harmanlamıştır. Şiirinin içeriği birey ve onun toplumsal ilişkileri ağırlıklıdır. Ona göre şiirin bir felsefi görüşü yansıtması ve mesaj vermesi gereklidir. Yuvarlağın Köşeleri adlı kitabında şiir ve şairin işlevi hakkındaki düşünceleri yer almaktadır.

Sevgi, ayrılık, ölüm temaları kısa şiirlerinde ustalıkla yer alır. Son dönem şiirlerinde ise belirgin bir umutsuzluk, yalnızlık ve tedirginlik temasına yöneliş vardır.


Çağdaş Türk şiirinde özgün bir yeri olan Özdemir Asaf, şiirinde akımların, dönemlerin etkisi yoktur. Onun şiiri, hayatın orta yerinde, kendine özgü diliyle yapmacıksız ve üstelik de ironik dizelerle kısa şiirler yazdı. Özdemir Asaf şiirindeki etkileyicilik sadece kısa olması, ironik olması değil poetik unsurların ağırlığını hissettirmesinden de kaynaklanır. Dizelerinde en kolay anlaşılır sözcüklerle en yoğun imgeler barındırır. Okuyucunun belleğinde yer eden felsefi bir cazibedir.

İlginizi Çekebilir.  İbn-i Haldun Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

Uyanmalı

Bir gün gelecek
Ölmemiş hiç kimse yaşamayacak
Yaşanmamış hiç kimse
Ölmeyecek

Özdemir Asaf’ın Eserleri

Şiir
Dünya Kaçtı Gözüme (1955), Sen Sen Sen (1956), Bir Kapı Önünde (1957), Yumuşaklıklar Değil (1962), Nasılsın (1970), Çiçekleri Yemeyin (1975), Yalnızlık Paylaşılmaz (1978), Bir Kapının Önünde (Toplu şiirleri. 2 cilt, 1982), Benden Sonra Mutluluk (Yayımlanmamış şiirleri, ölümünden sonra, 1983), Yuvarlağın Köşeleri-2 (Ölümünden sonra,1986), Lavinia (Seçme şiirler, 2002), Çiçek Senfonisi(Toplu şiirleri, 2012).
Özdemir Asaf Çiçek senfonisi Kitabı
Öykü
Dün Yağmur Yağacak (ölümünden sonra derlendi, 1987).
Deneme
Yuvarlağın Köşeleri (özdeyişler, 1961, yenileri eklenerek, 1986), Özdemir Asaf’Ça (deneme-fotokopi, 1988).
Çeviri
To Go To (92 şiirinin Yıldız Moran tarafından İngilizceye çevirisi, 1964), Reading Zindanı Balladı (Oscar Wilde’dan, 1968).

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]
İlginizi Çekebilir.  Blaise Pascal Kimdir?

Yorumlar

Yorumlar