Tarih

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

OSMANLI DEVLETİ’NİN KISA SÜREDE BÜYÜMESİNİN NEDENLERİ
Osmanlı Devleti’nin izlediği politikalar, jeopolotik konumu, padişahların yetenekli ve vizyon sahibi olması gibi bir çok etken Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlamıştır.

OSMANLI DEVLETİ’NİN İZLEDİĞİ POLİTİKALAR ?

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde izlediği politikalar Osmanlı Devleti’ni çevresinde diğer Türk beyliklerinden ayırarak hızla büyümesini sağlamıştır.Bu politikalar şunlardır:
-Merkeziyetçi devlet yapısı korunmuştur
-Fethedilen bölgelerde halka iyi geçinme ve kalpleri fethetme politikası olarak adlandırılan istimalet politikasının uygulanması Hristiyan halkın büyük beğenisi kazanmış Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kalıcı olmasını bağlamıştır. ( Tarihçi Gibbons bu hoşgörü için Osmanlı padişahı I. Murad için ‘Hükümdarlığı sırasında Hristiyanlara Papalık’tan daha iyi muamele etmiştir’ sözüyle bu politikanın ne kadar etkili uygulandığının adeta bir kanıtı olmuştur.)

Bunu da Okuyabilirsin...  Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Maddeleri ve Sonuçları

-Fethedilen bölgelere Anadolu’dan Türkmenlerin yerleştirilerek bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır.
– Padişahların yetenekli ve vizyon sahibi olması
-Görünüşte dostça geçinme manasına gelen müdara politikasını izleyerek Bizans valisi tekfurlarına karşı uygulanması
-Tımar sisteminin uygulanarak tarımda sürekliliğin sağlanması , taşrada güvenirliğin sağlanması, parasız bir ordu yetiştirilmesine olanak sağlamıştır.

– Osmanlı Devleti’nin güçlü bir orduya sahip olması (Avrupa’nın modern anlamda ilk daimi ordusu Osmanlı’ya aittir.)
-Anadolu’daki diğer beyliklerle iyi geçinilip savaş yapmaktan kaçınılıp daha çok gaza ve cihad faaliyetleri üzerinde durularak beyliklerin ve İslam aleminin sempatisinin kazanılması. ( Gaza ve cihad anlayışının yürütülmesi I. Murad Dönemi’nde Haçlı ordusuyla yapılan I. Kosova Muharebesi’ne Anadolu beyliklerinin Osmanlı Devleti’nin göndermesine imkan sağlamıştır.)

Bunu da Okuyabilirsin...  Federe devletlerin uluslararası kişiliği var mıdır?

OSMANLI DEVLETİ’NİN JEOPOLOTİK KONUMUNUN FAYDALARI?

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme nedenleri arasında sadece izlediği politikaları düşünürsek büyük bir hata yapmış oluruz. Osmanlı Devleti Anadolu’da önce Ahlat yöresine yerleşmiştir. Ardından Karacadağ yöresine ordanda Söğüt-Domaniç’e yerleşmiştir. Osmanlı’nın yerleştiği Söğüt-Domaniç bölgesi Bizans İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklu Devleti arasında sınır bölgede bulunur. Bu da Osmanlı Devleti’nin fetih politikasını şekillendirmiş ve gaza ve cihad anlayışının etkin bir şekilde uygulanmasına olanak sağlamıştır. Osmanlı Devleti’ne komşu olan devletlerin , Anadolu ve Balkanlar’ın durumu ise şöyledir:

– Bizans İmparatorluğu merkeziyetçiliğini kaybetmiş Bizans valisi olan tekfurlar kendi başlarına haraket eder duruma gelmiştir. Bizans İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinde olması Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Balkanlarda hızlı ilerlemesine olanak sağlamıştır.
– Moğol istilasının etkisiyle Anadolu da artan Türk nüfusunu artmıştır. Türkler zamanla Osmanlı Devleti’nin bayrağı altında birleşmiştir.
-Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla Anadolu da boşalan otorite boşluğunu yararlanan Osmanlı Devleti Anadolu’yu zamanla hakimiyetine almıştır.
– İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşları’nın başlaması (1337-1453) Balkanlarda Osmanlı Devleti’nin hızlı ilerlemesine olanak sağlamıştır.
-Balkanlar’daki devletlerin hem siyasi hem dini bölünmüşlük içerisinde olması
-Avrupa’da feodalitenin hakim olması siyasi parçalanmaya sebep olmuş merkeziyetçi devletlerin kurulmasını zorlaştırmıştır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Varlık Vergisi Yasası Nedir? Gerekçesi, Uygulanması ve Sonuçları

OSMANLI DEVLETİ’NE DESTEK VEREN GRUPLAR?

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda çeşitli Türk dervişleri ve örgütler etkili olmuştur.Bunlar:
– Gazıyanırum ( Anadolu’ya gaza için gelenler)
– Fakiyan-ı Rum (Bilim insanları)
– Alpler( yiğit kişiler)
– Abdalan-ı Rum (dervişler, ozanlar )
-Bacıyan-ı Rum (Anadolu kadınları)
-Ahiler
NOT: Osman Bey Ahi şeyhi Edebali’nin kızı Malhun Hatun ile evlenerek Ahilerin desteğini almıştır.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak