Tarih

Osman Bey Dönemi’ndeki Olaylar ve Savaşlar (1281 – 1326)

1299’dan itibaren bağımsız hareket etmeye başlayan Osman Bey, beyliğin sınırlarını Bizans yönünde genişletmeye başladı.
Osman Bey in, Bizans İmparatorluğu topraklarında genişleme politikası izlemesinde,

-Bizans’ta yaşanan taht kavgalarından dolayı devletin zayıflaması

-Bizans İmparatorluğu’nun Balkanlardaki prenslik ve krallıkların saldırılarıyla uğraşmak zorunda kalması

-Anadolu’daki Bizans valilerinin (tekfur) merkezden bağımsız hareket ederek halka baskı yapmaları

-Doğudan gelen Türkmenlere yurt aranması

gibi nedenler etkili olmuştur.

Osman Bey, Bizans tekfurları ile yaptığı mücadeleler sonucunda Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl’ü topraklarına kattı. Bundan sonraki dönemde planlı ve düzenli şekilde akınlar yapılarak Bizans tekfurlarına (valileri) ait topraklar Osmanlıların eline geçmiştir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Halkçılık nedir? Halkçılığa dair inkılaplar

Koyunhisar Savaşı (1302)

Osman Bey’in giderek güçlenmesinden endişelenen Anadolu’daki Bizans tekfurları birleşerek güçlü bir ordu oluşturdular. Osman Bey bu orduyu Koyunhisar Savaşı’nda yenilgiye uğrattı (1302). Böylece ilk Bizans – Osmanlı Savaşı‘nı Türkler kazandı. Osman Bey’in asıl amacı, Bursa’yı fethetmekti. Orhan Bey komutasındaki kuvvetler Mudanya ve Orhaneli’ni fethettikten sonra Bursa’yı kuşattılar. Şehrin teslim edildiği sırada Osman Bey vefat etti.

Osmanlı Devleti Neden Kısa Sürede Gelişme Gösterdi?

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede gelişmesinde,
-Anadolu ve Balkanlarda siyasal birliğin olmaması
-Merkezi otoritenin güçlü tutulması
-Bizans sınırında kurulan devletin, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması
-Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve asker ihtiyacının karşılanması
-Düzenli ve güçlü orduların kurulması
-Ahilik teşkilatı, Mevlevilik ve Bektaşilik gibi tarikatlar tarafından desteklenmesi
-Egemen olunan toplumların dinlerine ve kültürlere karşı hoşgörülü, adaletli ve saygılı davranılması
-Tımar ve iskan politikalarının katkısı
-Anadolu Türk beylikleriyle çatışmak yerine Bizans’a karşı gaza ve cihat politikası takip edilmesi
-Padişahların ve yöneticilerin iyi yetişmiş olmaları
gibi faktörler etkili olmuştur.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak