The title of the page
Tarih

Orhan Bey Dönemi Olayları ve Savaşları (1326 – 1362)

Osman Bey’in ölümünden sonra devletin başına geçen Orhan Bey, Bursa’nın fethini tamamlayarak burayı devletin başkenti yaptı (1326). Bursa’nın fethinden sonra Kandıra, Karamürsel, Şamandıra ve Aydos fethedildi. İznik ve İzmit baskı altına alındı.

Maltepe (Pelekanon) Savaşı (1329)

Türk kuvvetlerinin İstanbul Boğazı’na yaklaşmaları üzerine Bizans imparatoru kuvvetli bir orduyla Anadolu’ya geçti. Orhan Bey, Maltepe (Pelekanon) Savaşı’nda Bizans imparatorunu mağlup etti (1329).

Maltepe Savaşı’ndan sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını savunma umudu kalmadı. Osmanlılar İznik (1331), İzmit (1337) ve Ulubat’ı alarak Bizans’ın Anadolu’daki topraklarının tamamına yakınını ele geçirdiler.

Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne Katılması

Osmanlı Devleti, Bizans ile yaptığı mücadeleler sonucunda karada güçlenmiş, Marmara Denizi’ne kadar ilerlemişti. Orhan Bey, Çanakkale Boğazı’na ulaşmak ve Marmara denizine egemen olabilmek için Karesioğulları Beyliği’nin taht kavgalarından yararlanarak bu beyliği Osmanlı topraklarına kattı (1345).

Ankara’nın Alınması

Anadolu’da İlhanlı egemenliğinin sona ermesiyle Eretna Bey, Ankara’yı ele geçirmişti. Eretna Bey’in ölümünden sonra başlayan taht kavgalarından yararlanan Orhan Bey, oğlu Süleyman Pas komutasında bir kuvvet göndererek Ankara’yı ele geçirdi. (1354). Ankara’nın alınmasıyla Kızılırmak ile Sakarya ırmakları arasında Osmanlı egemenliği sağlandı. Böylece Selçuklu mirasını devam ettirdiğini ileri süren Karamanoğulları Beyliği ile komşu olundu ve Osmanlı – Karamanoğulları çatışması başladı.

Bunu da Okuyabilirsin...  Halime Çavuş Kimdir? Halime Çavuş Hakkında Kısa Bilgi

Türklerin Rumeli’ye Geçmesi

Orhan Bey, Bizans’ta yaşanan taht mücadelelerine karışarak Kania kuzen’in imparator olmasını sağlamıştır. Bu olaylardan sonra Sırp ve Bulgar kuvvetleri tarafından tehdit edilen Bizans imparatoru Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir. Orhan Bey de oğlu Süleyman Paşa komutasında yardımcı kuvvetler göndermiştir.

Sitemizin Uygulaması Google Play'de Orhan Bey Dönemi Olayları ve Savaşları (1326 - 1362) 1 – google play indir e1608493225897
Test ve Deneme Çözme Uygulamamız Google Play'de Orhan Bey Dönemi Olayları ve Savaşları (1326 - 1362) 1 – google play indir e1608493225897

Bizans imparatoru yapılan yardımlara karşılık Osmanlı Devleti’ne Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni verdi (1353). Böylece Türkler Rumeli’de toprak sahibi olmuşlar ve Balkan fetihlerinde bu kaleyi üs olarak kullanmışlardır. Osmanlı Devleti 1353’ten sonra Rumeli’ye yerleşmeye başlamış, Orhan Bey döneminde Gelibolu, Bolayır ve Tekirdağ fethedilmiştir. Bu gelişmeler Osmanlı – Bizans ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur.


Osmanlı Devleti’nin İskan Politikası

İskan, yerleştirme demektir. Osmanlı Devleti’nin iskan politikası, Anadolu’daki Türk ailelerden bazılarının Balkanlarda fethedilen topaklara yerleştirilmesi şeklinde gerçekleşmiştir.

Orhan Bey, Balkanlara yerleşmeyi ve burada kalıcı bir egemenlik kurmayı amaçlamıştır. Bu nedenle Süleyman Paşa, Bolayır ve Tekirdağ’a kadar olan yerleri alınca Karesi bölgesinden bir kısım Türkmenleri bu bölgeye yerleştirmiştir. Orhan Bey zamanında başlayan bu iskan faaliyetleri daha sonra da devam etmiştir.

İskan faaliyetleri yapılırken,
-Genellikle konargöçerler seçilmiştir.
-Birbiriyle kavgalı olan aşiretlerden birisi seçilerek aşiretler arasındaki kavgalar da önlenmiştir.
-Göç ettirilecek aileler göç yapılacak yakın bölgelerden seçilmiştir.
-İskan edilenlere ihtiyaçları olan her türlü malzeme verilmiş ve bir süre vergi alınmamıştır.
-Geçerli bir neden olmadan yeni yerleşim yerlerinin terk edilmesi yasaklanmıştır.

Balkanlarda XIV. yüzyılın ortalarında başlayan iskan politikası XVI. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir. Osmanlılar Balkanlarda ele geçirdikleri yerlerde halka hoşgörülü ve adaletli davranmışlar, halkın inançlarına, geleneklerine, dillerine ve kutsal saydıkları değerlere dokunmamışlardır. Osmanlı Devleti’nin bu şekilde davranması Balkanlara yerleşmesini ve ele geçirdiği topraklarda tutunmasını kolaylaştırmıştır.

Anadolu’dan Rumeli’ye götürülen halk, büyük yollar üzerinde askeri yönden önemli şehir ve kasabalara yerleştirilmiştir.
İskan politikasının sonucunda,

-Bakanların Türkleşmesi ve bölgede Türk kültürünün yerleşmesi sağlanmıştır.
-Fethedilen toprakların elde tutulması ve savunulması kolaylaşmıştır.
-Anadolu’daki yurtsuz Türkmenlere yeni yurtlar bulunmuştur.
-Konargöçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlanmıştır.

Orhan Bey döneminde Osmanlı topraklarının genişlemesine paralel olarak devlet teşkilatlanmaya başlamıştır.
Bu dönemde,
-Devlet işlerinin görüşülmesi amacıyla Divan teşkilatı kurulmuştur.
-Padişaha yardımcı olması için vezir, adalet işlerine bakması için kadı, güvenlik işlerine bakması için subaşı adı verilen görevliler tayin edilmiştir.
-İznik’te ilk Osmanlı medresesi açılmıştır.
-Yaya ve Müsellem adıyla ilk sürekli ve düzenli Osmanlı ordusu ile Karamürsel’de ilk Osmanlı tersanesi kurulmuştur.

Orhan Bey Neler Yaptı?

^ Devlet merkezini Bilecik’ten Bursa’ya nakletti.
^ Bizans’ı Pelekanon Savaşı’nda yenilgiye uğrattı.
^ Karesi Beyliği’ni ele geçirerek Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda ilk adımı attı.
^ Rumeli’de iskan politikası uyguladı.
^ Kantakuzen’in yardım isteğini kabul etmesiyle Osmanlı birlikleri ilk kez Rumeli’ye geçti.

Yorumlar

YorumlarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu