Kayaçlar ve Mineraller

Olivin Mineralleri

Olivin grubu mineraller ortorombik kristal sistemine sahiptir. Başlıca mineralleri; olivin, forsterit, fayalit ve montisellittir. Olivin zeytin yeşili, sarımsı yeşil, forsterit beyaz, fayalit kahverengi siyah ve montisellit ise gri ya da renksizdir. Demirce zengin olan olivin ve fayalit minerallerinde dilinim gelişmesine rağmen magnezyumca zengin forsterit ve montisellit minerallerinde dilinim gelişmemiştir. Bu mineral grubunun sertliği yaklaşık 6.5-7 arasındadır. Yoğunluğu ise yaklaşık 3-3.5 arasındadır.

Olivin

Olivinin rengi genellikle zeytin yeşilidir. Konkoidal kırılma şekli gösteren olivinin görünümü yağlıdır. Bazalt, gabro ve peridotit gibi koyu renkli kayaçların bileşiminde yer alan en önemli minerallerden biri olivindir. Olivin, zaman zaman piroksen, kromit ve korundon ile beraber yer alır. Bu mineraller metamorfizma sonucu serpantin ve demirokside dönüşür. Olivinin parlak, saydam yeşil olanı ve takı olarak işlenen türüne peridodit adı verilir. Tabiatta sadece olivin mineralinden oluşan kayaçlara dunit denilmektedir.

Olivin Mineralleri 1 – image 24
Olivin Minerali

 

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak