Okullarda İş Güvenliği işlemleri ile okul müdürünün yükümlülüğü gibi konularda karışıklıklar yaşanmakta. Bunlardan birisi de Okulda Öğrenci Kazaları mı? Okulda İş Kazaları mı?  Okul  kazaları mı? Örneğin okulda bir öğrencinin top oynarken ayağı burkuldu, bu durum nasıl adlandırılmalı? Nasıl davranmalı?

6331 Sayılı Kanun,  20 Haziran 2012 tarihte kabul edildi. O tarihten itibaren anlaşılmasına, uygulanmasında ve toplumumuzda bir kültür oluşturulmasında beklenen etki gerçekleşemedi. Son ertelemeden dolayı özellikle kamu kurumlarında yapılan çalışmalar bazı istisnalar hariç yolunda gitmiyor. İş Kanunu mevzuatını oluşturan temel nesneler çalışanlar, çalışma ortamları, işverenler ve yasal dayanaklardır.  Konumuz okullar olduğu için bu bileşenleri Milli Eğitim Kurumları yani okul ve kurumları ilgilendirecek şekilde değerlendirmemiz gerekli.

MEB’e bağlı okul ve kurumlardaki çalışanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı personel(İdareci, öğretmen, memur), 4857 sayılı İş Kanununa bağlı işçi statülü çalışan personeller, çırak ve stajyerler şeklindedir.  6331’de; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. ifadesinden de net olarak anlaşılacağı gibi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için kanun gereğince işverenlere ve çalışanlara verilen tüm sorumluluklar yerine getirilmeli, devletin ilgili birimleri de bunu denetlemelidir.

İlginizi Çekebilir.  En Çok Tercih Edilen 10 Mesleki Gelişim Kursu

Milli Eğitim Bakanlığı, öncelikle işçi statülü personel çalıştıran kamu kurumları, İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır. Bu görevlendirmeler, 657 kapsamındaki çalışanlar için değildir.

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmesi yapılmaması, yöneticinin kanun karşısındaki sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Aynı şekilde tüm kurum ve okulların Risk değerlendirme, Acil Durum Planları, İş kazalarını ve meslek hastalıklarını bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır.

Okul Müdürlerinin Okullarda Yapması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri ve Karşılaşılan Bazı Sorunlar ile Çözüm Önerilerimiz

Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevlendirdiği iş güvenliği uzmanları aracılığıyla rehberlik çalışmaları yapmaktadır. Okul/kurum müdürleri tehlikeleri ve riskleri belirleyip ilgililere bildirmelidir.  Ortam gözetimi yapmak, çalışanların temel iş sağlığı güvenliği eğitimleri başta olmak üzere diğer eğitimleri periyodik olarak almalarını sağlamak, çalışanların kullandığı kişisel koruyucu donanımları temin etmek, kullandırmak okul müdürünün sorumluluğundadır.


İlginizi Çekebilir.  Cumhuriyet Fazilettir (Erdemdir)

Gelelim karşılaşılan bazı özel durumlara ve bu durumların net yanıtlarına:

İş Kazası Kapsamındaki Durumlar

Okul içi, bahçesi ya da okulun sağladığı servisle işe gidip gelirken çalışanların (Öğretmenler, memurlar, işçiler, çırak ve stajyerler yani kısaca SGK Girişi olan tüm çalışanlar, kişiler) yaralanması ya da iş araçlarının zarar görmesi ile sonuçlanan kazalardır. Bu durumun bildirilmesi, mevzuata uygun olarak tutanak altına alınması, sağlık kuruluşuna ya da gerekli durumlarda adli mercilere başvurulması işlemleri titizlikle yerine getirilmelidir.

Okullarda öğrencilerin yaralanmasıyla oluşan durumlar ise okul kazaları, öğrenci kazaları şeklinde ele alınır. Bununla birlikte 6331 dahilindeki işlemlerin kapsamındadır. Okullarda oluşacak tüm kazaların, acil durumların etkisi altında kalabilecek tüm kişilerin sağlığı ve güvenliği önlemleri de işveren vekilleri yani okul müdürlerine düşen görevlerdendir.

İlginizi Çekebilir.  Öğretmenler Günü Hediye

Kısa Kısa

İş Kazası olarak rapor edilmiş durumlar, okul müdürlüğü tarafından derhal İlçe Milli eğitim Müdürlüklerinin İSG Bürolarına bildirilmelidir. SGK’ya kazadan sonra 3 iş günü içerisinde bildirilmesi önemlidir.

Öğrenci kazalarında ise kazanın oluşumu ile ilgili tutanak tutulmalıdır. Kazayla ilgili fotoğraf çekilmeli ve durum ilçeye bildirmelidir.

Kaynak: kaynak: bilgitor.com/okulda-ogrenci-kazalari-mi-okulda-is-kazalari-mi/

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar