Dil ve Anlatim

Nokta,Virgül,Noktalı Virgül’ün Kullanımı

Bu yazımızda Nokta,Virgül ve Noktalı Virgül’ün kullanımını anlatacağız.

Nokta (.) 

 • Tamamlanmış cümlelerden sonra konur: Tüm gece ağlamış.
 • Kısaltmaların sonuna konur: Prof. Dr. Ece Ay, Dr. Zeki Bey. Adak Sok., Ar., s.232.
 • Sayı adlarında sıra bildirmek için kullanılır: 5. Cadde, 2. coçuk, 11. yy.
 • Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır: 18.02.2005.
  NOT: Tarihlerin yazımında ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 16 Haziran 1985.
 •  Bibliyografik künyelerin sonuna konur: Muammer Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1991.

Virgül (,)

 • Bir cümlede birbiri ardınca sıralanan, eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını birbirinden ayırmak için kullanılır:
  Ör: İnsanlar sevgiden, özlemden, dostluktan, anılardan her geçen gün daha çok uzaklaşıyorlar.
 • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır:
  Ör: Eve gelmiş, bulamamış beni.
 • Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:
  Ör: Beklediğimiz konuklar, emin ol, gelmeyecekler.
 • Yazıda başkasından alınan bir söz tırnak içine alınmamışsa bu sözün sonuna virgül konur:
  Ör: Seni çok özlüyorum, dedi.
 • Konuşma metinlerinde seslenme sözcüklerinden sonra kullanılır:
 • Ör: Bayanlar ve Baylar, Sevgili babacığım,
 • Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcüğü belirtmediğini, onun tamlayanı olmadığını göstererek anlam karışıklığını gidermek için kullanılır:
  Ör: İhtiyar, adama gülümsüyordu. Genç, çocuğu öptü.
 • Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra kullanılır:
  Ör: Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK Yayınları, Ankara, 1972.
  NOT: Metin içinde ve, veya, yahut, hem… hem, ya… ya, da/de bağlaçlarından sonra; zarf-fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra, şart ekinden sonra virgül kullanılmaz.
Bunu da Okuyabilirsin...  Zamirler (Adıl) Konu Anlatımı

Noktalı Virgül (;)

 • Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır:
  Ör: Dayımın çocukları Ali, Ayşe , Ceren; teyzemin çocukları Ecem, Kerem bize geldiler.
 • Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır:
  Ör: Üzülmekten, ağlamaktan yorgun düşmüş; saatlerce uyumuştu.
Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak