Eğitim

Müteselsil Borçluluk Ve Alacaklılık

Teselsül borç ilişkisinde birden fazla alacaklı ya da borçlu olabileceği anlamına gelir. Bu noktada incelenmesi gereken iki kavram vardır. Müteselsil borçluluk ve müteselsil alacaklılık…

Müteselsil Borçluluk

Alacaklının, 1 kişiden fazla borçlu olması halinde her birini borcun tamamından sorumlu tutabilmesini ifade eder. Müteselsil borçluluk istisnadır. Asıl kural kısmi borçluluktur. Kısmı borçluluk alacaklının, borçluları sadece hisseleri oranında sorumlu tutabilmesini ifade eder. Müteselsil borçlulukta alacaklı, borcun tamamını 1 kişiden isteyebilir. Borçluların tamamı borç sona erinceye kadar borçtan sorumludur. Borçlulardan bir tanesinin ifasını gerçekleştiremez duruma gelmesi alacaklı için tehlike içermez. Borcu diğer kişiler ödemekle yükümlüdür. Borcu tek kişi öderse diğer borçlular için de sorumluluk ortadan kalkar. Borcu payından fazla ödeyen kişi, fazlalık kısmı borçtaşlarından rücu edebilir. Temerrüt konusunda alacaklının seçimlik haklarını kullanabilmesi için borçluların tamamının temerrüde düşmesi gerekir.

Bunu da Okuyabilirsin...  En çok üniversite mezunu hangi ilde?

Müteselsil Alacaklılık

Borç ilişkisinde alacaklı tarafın birden fazla kişiden oluşmasını ifade eder. Müteselsil alacaklılık kural değil istisnadır, kural kısmi alacaklılıktır. Kısmı alacaklılık herkesin hissesi oranında payını almasını ifade eder. Müteselsil alacaklılık durumunda borçlu, alacaklılardan herhangi birine ifada bulanarak borcu sona erdirebilir. Ancak alacaklılardan herhangi biri icra ya da mahkemeye gitmişse ifa bu alacaklıya gerçekleştirilir. Kendi payından daha fazlasını elde eden alacaklı, fazlalık kısmı payını almamış alacaklılara vermekle yükümlüdür. Alacaklıların, alacaklı olma sıfatında tartışmanın bulunduğu hallerde borçlu borcu tevdi etme yoluna gidebilir.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak