Günlük yaşantımızda,işte, evde, okulda veya etkinlikler sırasında kullanılan motivasyon bireyin hareketini ve davranışını başlatan itici bir güçtür. Motivasyon davranışın, harekete geçişin enerjisini sağlayan güdüdür. Bu nedenle çok önemlidir. Yeterince ve gerektiği kadar motive olunmadan başlanan bir çalışmanın sonuçları başarılı olamaz. Bir içsel güç olarak motivasyon, hedeflenen uğraş için kişinin doğrudan kendisi veya başkaları tarafından güdülenmesi yani motive edilmesidir.

Güdü, bireyin gereksinim duyduğu şeylere erişmek için belirli bir yönde hareket etmesidir. Güdüler davranışların ortaya çıkmasına neden olur. Organizma, gereksinimlerini karşılamak için: ihtiyaç, dürtü, güdü ve davranış sırasını izleyen bir yol izlemektedir.

Motivasyonun özelikleri

Motivasyon, iç ve dış etkenler tarafından harekete geçirilen ve bir fiilin gerçekleşmesine yönelik bir odaklanma halidir.
Güdülenmiş organizmalar, psikolojide aktif olarak tanımlanmıştır. Bireyin açlık güdüsü ile yemek yemek çabası buna örnektir. Benzer şekilde kişinin kendini koruma isteği, ısınma veya serinleme dürtüsü de bilinen örneklerdir. Örneklerden de anlaşılacağı üzere organizmalar istenilen olumlu davranışlara yaklaşırken, istemediği olumsuz davranışlardan da kaçınır.

İlginizi Çekebilir.  Teraslarda, Balkonlarda ve Çatılarda Ahşabın Büyüsü

Psikoloji güdüleri, fizyolojik ve toplumsal (sosyal) güdüler olarak iki başlık altında incelemektedir. Fizyolojik gereksinimler organizmayı harekete geçirir. Bu hareketi başlatan uyarılara fizyolojik motiv denir. Fizyolojik motivlere aynı zamanda “dürtüler” denilmektedir. Açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi durumlar fizyolojik güdülere örnektir. Sosyal güdüler ise toplumsal bir ortamda gerçekleşir. Toplumsal gereksinimler organizmayı harekete geçir, organizmayı harekete geçiren bu uyarıcılar sosyal motiv olarak adlandırılmaktadır. Başarılı olma, bir mevkide ilerleyip terfi etme, yücelme duygusu, güven ve hoşgörü gibi örnekler sosyal güdülenme örnekleridir. verilebilir. Genel olarak fizyolojik güdü ve gereksinimler, toplumsal güdü ve gereksinimlere oranla daha ağır basmaktadır.

Aşırı Motivasyon

Motivasyon, doğru ve kararında kullanımı ile kişinin amaçlarına ulaşmasını sağleyen bir güç olarak mutlak ihtiyaç duyulan bir olgudur. Ancak aşırı motivasyon da bazen başarısız sonuçlara neden olabilmektedir. Özellikle sınavlara hazırlanan kişilerin aşırı motivasyonu, aşırı heyecan ve anksiyeteye neden olmaktadır. Ortaya çıkan kaygı durumuna bağlı olarak dikkat eksikliği, bildiklerini unutma gibi problemler ortaya çıkıyor. Aynı şekilde spor takımlarının aşırı motivasyonu, heyecan ve gerilme hatta paniğe neden olmakta bu da başarısızlığı ortaya çıkarabilmektedir.


Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]
İlginizi Çekebilir.  Paramedik Nedir? Ne İş Yapar? Paramedik Nasıl Olunur?

Yorumlar

Yorumlar