The title of the page
Tarih

Misak-ı Millî Nedir? Misak-ı Millî Sınırları Hakkında Kısa Yazı

Bu Yazıda Neler Var?

Günümüz Türkçesinde Ulusal Karınca (Milli Yemin) gelen milliyetçi Misak-ı Millî ya da Millî, Kurtuluş Savaşı’mızın siyasî manifestosu olup, altı maddelik bildiridir. Mebusan Meclisi’nin Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Ankara ve’nin misali, Mustafa Kemal’in Ankara´’dan gönderdiği ve taslağını vatansever Felah-ı Vatan Grubu’nun oybirliğiyle kabul edildi. Bildiri, 17 Şubat 1920’de basına, kamuoyuna, bütün dünyaya ilan edildi .. Misak-ı Millî, I. Dünya Savaşı’nı sona erdirecek olan barış antlaşmasında Türkiye’nin kabul ettiği asgari barış koşullarını içermektedir.

Mecdiste kabul edilen bildirinin adı Ahd-ı Millî Beyannamesi’nde daha sonra daha sonra “Misak-ı Millî” olarak anlaştı. 22 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri ​​arasında Erzurum Kongresi ile 4-11 Eylül 1919 tarihleri ​​arasında Sivas Kongresi’nde Misak-ı Milli ana hatlarıyla biçimlenmiştir. Sivas Kongresi’nde olmasını talepler istiyor, Osmanlı Hükümeti 11 Eylül 1919’da genel seçim kararı aldı. Yapılan seçimler, hemen her yerde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin gösterdiği adayların zaferiyle sonuçlandı. Seçilen adaylar Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti) üyelerini görüştüler. Bu görüşmelerde oğlum halini alan bildiri metni, Heyet-i Temsiliye üyelerince imzalandığı sonra Trabzon mebusu Hüsrev Sami Bey (Gerede) tarafından İstanbul’a gönderildi. Meclis, 12 Ocak 1920’de İstanbul’da çalışmalarına başladı. Yönetim organları seçildi ve 28 Ocak’ta kapalı bir oturum gerçekleştirildi. “Ahd-ı Millî Beyannamesi” bu oturumda kabul edildi.

Gerek beyannamenin kabul edilmesinin gerekse de yayınlanma biçimi ile ilgili henüz açıklığa kavuşturulmamış orada noktaları vardır. Net olmayan durumların açıklaması beyannameye göre görüşmelerin ve özgün metnin Meclis-i Mebusan zabıtlarında bulunmayışıdır. Durum bu iken beyannamenin resmi bir oturumda değil de Felah-ı Vatan tarafından kabul edilebilir olabileceği olasılı olasılığını gündeme getirmiştir. İngiletere Büyükelçisi Sir Horace Rumbold, “yayınlanmış hiçbir imza listesi yoktur” diyerek, izlenenlerdeün, misakın geçerliliğine şüphe düşürdüğünü belirtti.
Bir başka açıklığa kavuşmayan durumun da Ankara’da hazırlanan 8 maddelik metinle İstanbul’da kabul edilen 6 maddelik metin arasında da farkların olduğu savıdır. Ankara’da metnindeki savaş suçlularının cezalandırdığı takdirde madde son metinden çıkarıldı. Yine Ankara metninde iki ayrı maddede yazılan “mütareke sınırı” ve “Müslüman halkın bölünmezliği” tarafından İstanbul’da yapıldı. Milletler Cemiyeti’ni savunan ibarenin İstanbul’da ilan edilen metinden çıkarılması da söylenebilir görünür. Misak-ı Millî’nin özünü belirleyerek sınırlar konusundadır.

Misak-ı Millî Nedir? Misak-ı Millî Sınırları Hakkında Kısa Yazı

Resim: Misak-ı Millî sınırlarını gösterdiği iddia edilen muhtelif haritalardan biri.

Bilgitor

Sitemizin Uygulaması Google Play'de Misak-ı Millî Nedir? Misak-ı Millî Sınırları Hakkında Kısa Yazı 1 – google play indir e1608493225897
Test ve Deneme Çözme Uygulamamız Google Play'de Misak-ı Millî Nedir? Misak-ı Millî Sınırları Hakkında Kısa Yazı 1 – google play indir e1608493225897

Yorumlar

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu