Kimdir?

Mimar Kemaleddin Kimdir Neler Yapmıştır? Kemaleddin Bey Hakkında Her Şey

Mimar Kemaleddin Kimdir Neler Yapmıştır? Kemaleddin Bey Hakkında Her Şey 1 – Mimar Kemaleddin Kimdir Neler Yapmıştır Kemaleddin Bey Hakkında Her Şey

Mimar Kemaleddin Kimdir Neler Yapmıştır?

ISTANBUL’da doğdu. Ortaöğreniminden sonra mühendislik konularına duyduğu ilgi nedeniyle 1887’de Hendese-i Mülkiye Mektebi’ne (bugün İstanbul Üniversitesi) girdi. Eğitimini bitirdiği yıl bu okulda Alman öğretim görevlisi Jachmund’un asistanlığına atandı ve onun desteğiyle Berlin’e gönderildi (1895). Dönüşünde (1900), gene aynı görevini sürdürdü ve Jachmund’un ayrılmasından sonra mimarlık derslerini tümüyle üstlendi. 1901 ’de Harbiye Nezareti Ebniyei Askeri Mimarlıgı’na getirildi. 1909’da da Evkaf Nezareti’nin yeniden örgütlenmesi sırasında kurulan Yapım ve Onarım Dairesi Müdürlüğü’ne atandı. 1913-17 arasında Arap vilayetlerinde başlatılan bayındırlık işlerinde görevlendirildi. 1914’te de Evkaf Nezaretindeki görevine ek olarak İstanbul Şehremaneti (Belediyesi) Fen Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Bunu da Okuyabilirsin...  Kâtip Çelebi Kimdir? Kâtip Çelebi Hakkında Her şey

1923’te Mesdd-i Aksa’nın onarılması için Kudüs’e gitti. Mescid-i Aksa ve Ömer Camisinin onarımlarında gösterdiği başarı nedeniyle, İngiliz Kraliyet Akademisi üyeliğine seçildi (1922-1923). İstanbul Belediyesi’nde, Fen Kurulu danışmanı olarak Vedat Bey’le birlikte kenti ilgilendiren çalışmalar yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önce Güzel Sanatlar Kurulu üyeliğine, daha sonra da başkanlığa getirildi (1926).

En önemli yapıları arasında, Türkiye’de sosyal konut uygulamasının ilk örneklerinden biri olarak nitelenen Tayyare Apartmanları (1918) (günümüzde Ramada Oteli), Ahmetratippaşa Konağı (Şimdiki Çamlıca Kız Lisesi), Mecidiye Camisi (1909), Kamerhatun Camisi (1911), Bostancı Camisi (1913), Bakırköy Camisi (1923-1924), Bebek Camisi (1913), türbeler (Fatihahmetcevatpaşa, Gaziosmanpaşa, Mahmutşevketpaşa), vakıf hanları, okullar, Edime Gan (1911-1930), İstanbul Gureba Hastanesi (1911-1943), Ankara Palas (1927), Ankara Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (1927) binaları sayılabilir.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak