Genel Kültür

Maniyerizm (Üslupçuluk) Nedir?

Maniyerizm (Üslupçuluk), 1520-1580 yılları arasında ortaya çıkan bir sanat biçemidir. Maniyerizm, Rönesans’ta ortaya çıkan estetik algıya tepkidir. Söz konusu karşı çıkış ile kendisinden sonra gelen sanat biçemleri (tarz, üslup) ve akımlarına öncülük etmiştir. Üslupçuluğun babası ve en önemli  temsilcisi Michelangelo Bounarotti’dir. Sistine Şapeli’ndeki mahşer freskleri bu üslubunun belirleyicisi olmuştur. İdeal görüntü yerine sanatsal niteliğin araştırıldığı, figürlerin deformasyonu ile öne çıkar. Böylece daha özgün biçeme giden bir adım daha atılmışolur. En önemli sanatçıları Tintoretto ve El Greco’dur.

Maniyerizm’de her şey birbirine karışmıştır ve her şey hareket halindedir. Olayın net olarak anlaşılması biraz zordur. Bu dinamiklik sanatçının fırçasından kaynaklandığı gibi figürlerin uzaması ve çeşitli pozlarla resmedilişinden de kaynaklanır. Maniyerizm, klasik sanattan baroka geçiş olarak da bilinir. Bireysel yorumlamalar, serbest duruşlar bu tarzın en önemli özelliğidir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Balık kokusu elden nasıl çıkar?

Maniyerist heykel

Resimde olduğu gibi, erken İtalyan maniyerist heykelde de Rönesans’taki başarılı eserlerden sonra yeni bir tarz ve orijinallik arayışına girilmiştir. Heykel için bu başarı Michelangelo’ydu. Floransa’da, Pizza della Signoria’daki diğer yerleri doldurmak istediler, özellikle de Michelangelo’nun ‘Davut’ heykelinin yanını… Baccio Bandinelli Hecules and Cacus projesini hocasından devraldı, ki bu o zamanlar şimdikinden daha popüler bir şeydi ve Benvenuto Cellini tarafından “Bir çuval kavun” şeklinde eleştiri aldı. Yine de kabartmalı panellerin kaide üstünde açıkça sergilenmesi uzun süreli bir etki bıraktı. Cellini’nin Bronze Perseus with the head of Medusası önemli bir yapıttır. Sekiz açıdan tasarlanmıştır. Maniyerist karakteri ve sanatsal bir şekilde stilize edilmiş olmasıyla Michelangelo’nun ve Donatello’nun ‘Davut’ heykelleriyle karşılaştırılabilir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Evlilikte Kıskançlık Sorunu Nedir, Nasıl Çözülür?

Mimaride Maniyerizm (Üslupçuluk)

Daha Rönesans döneminde sanatçılar, mimariyle içli dışlı olmuşlar, kentsel planlama konusunda araştırmalar yapmışlardır. Raphaello da Roma’da birçok kazıya katılmış, kentin ilkçağdaki düzenleme anlayışıyla yeniden ele alınması konusunda çalışmalar yapmıştır. Mimari alanında da çalışan Raphaello’nun öğrencilerinden biri de Giulio Romano’dur (1492/99-1546). Onun, Mantua yakınında Dük Federico Gonzaga’nın sayfiye sarayı olarak yaptığı Palazzo del Te, Maniyerist mimarinin tipik örneklerinden biridir. ılkçağın mimari formları, bu yapıda oldukça yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Cephedeki alınlık, üçlü giriş, Dor düzenindeki sütunlar Rönesans mimarisinin de kullanmış olduğu formlardır. Ama bu formlardan bazılarının mimari bir işlevi yoktur. Yapıda, duvara bitiştirilen bir takım formlar, süsleyici bir üst tabaka niteliği taşırlar. Rönesans saraylarındaki sağlam, kesme taş duvar düzeni de ılkçağ formlarının arkasında adeta bir fon oluşturmaktadır. Palazzo del Te bu nitelikleriyle Maniyerist mimarinin ilk örneklerinden biridir. Leonardo, Raphaello ve Michelangelo Rönesans’ın üç büyük ustasıdır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Telegram Konuşmaları Başkalarının Eline Geçerse

Bilgitor

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak