Sağlık

Kulağın Bölümleri (İçkulak, Ortakulak, Dışkulak) Nelerdir?

Kulak, hem işitme duyusu organı, hem de başın duruş ve yer değiştirme duyusu (“denge duyusu“) organıdır. Üç bölümden meydana gelir: Dış kulak, orta kulak, iç kulak. Yalnızca dışkulak dıştan görülür.Kulağın Bölümleri (İçkulak, Ortakulak, Dışkulak) Nelerdir? 1 – dışkulak ortakulak içkulak

Dış Kulak

Başın iki yanında gözle görülebilen kulakkepçesi ile dışkulak yolundan oluşur. Kulakkepçesi, deriyle örtülü kıvrımlı bir kıkırdaktan yapılıdır. Dışkulak yolu kulakkepçesinin devamıdır. Aşağı yukarı 25 mm uzunluğunda düzgün bir silindir biçimindedir; iki kısımdan oluşur: Dışta kalan kıkırdaksı bölüm ve içkulakdavulu (timpan) kemiğinden oluşan kemikli bölüm; kulak yolunun iç yüzü kulak kiri salgıbezleriyle dolu bir deriyle kaplıdır.

Orta Kulak

Kulakdavulu denen bir boşluktur; dış duvarına, yani onu kulaktan ayıran perdeye kulakzarı denir. Kulakzarı oldukça düzgün bir daire biçimindedir; çapı 1 cm, kalınlığı 0.1 mm kadardır. Yukarıdan aşağıya ve dıştan içe doğru eğik durur; ortası içeriye doğru çöküktür.Kulağın Bölümleri (İçkulak, Ortakulak, Dışkulak) Nelerdir? 2 – kulağın bölümleri

Bunu da Okuyabilirsin...  Çıntar (Kanlıca) Mantarının Faydaları

Kulakdavulunun içindeki kemikçik dizisi (çekiç, örs, üzengi) kulakzarını içkulağa bağlar; dizinin bir ucu çekicin sapıyla
kulakzarına, Öteki ucu kulakdavulunun iç çeperindeki bir delikle, daha doğrusu oval pencere denen bu deliği kapatan üzenginin tabanıyla içkulağa bağlanır. Kulakdavulu ön taraftaki östaki borusuyla burunyutağa ve arkada mastoit girişiyle mastoit boşluklara açılır.

İç Kulak

Duyu organlarını içerir ve zar dolambacın çevresini saran kemik bir kılıf biçimindedir. Zar dolambacın içinde, çeperleri bağdokusu ve epitelyumdan oluşan birtakım boşluklar vardır; bunlar endolenfle dolu kapalı bir sistem oluşturur. Zar dolambaç, kemik dolambaçtan perilenf ile ayrılır. Kemik dolambaç iki kısımdır: ön kısım ya da koklea sarmal biçimdedir, salyangozu andırır. Arka kısım dalız ve yarımdaire kanallardan oluşur . Duysal sinir öğeleri zar dolambacın çeşitli bölümlerinde bulunur: Koklea kanalı içinde Corti organı, kırbacık ve kesecik kabartıları ve yarımdaire kanallarının şişkin ibikleri. Duyusal hücrelerin endolenften yana bir yada birkaç kirpiği vardır; bunlar karşı tarafta işitme ve dalız sinirlerinden gelen sinir uçlarıyla temas halindedir. Bu sinirler yüz sinirleriyle birlikte içkulak yoluyla kaya kemiğini girer.

Bunu da Okuyabilirsin...  Verem Hakkında Kısa Bilgiler

Bir ses dalgaşının elektrik akımına dönüşmesi koklea içinde Corti organında gerçekleşir. Dalızdaki kısımlar ağırlık ve düz hareketler gibi çizgisel ivmelerin algılanmasıyla (kırbacık ve kesecikteki kulaktozu organları) ve dönme hareketlerinden doğan açısal hareketleri algılamakla (yarımdaire kanalları) görevlidir.

Kulak kimi hayvanlarda bir kesecikten, kimi hayvanlarda bir kanaldan ibarettir; omurgalılarda giderek gelişmiştir.

Sesin Beyne Gönderilmesi ve Titreşimler

İşitme, biri fiziksel, öteki sinirsel olan iki olgunun birleşmesiyle gerçekleşir: Dışkulak, sesleri toplayıp kulakzarına yöneltir. Sonra ortakulak harekete geçer; ses titreşimlerini büyülterek içkulağa aktarır; titreşimler içkulağın çevre ve iç sıvılarına yayılır. İçkulakta bulunan işitme sinir hücreleri uyarılır ve bunlar bir çeşit sinir akızı meydana getirir, işitme siniri de bu akızı beyne iletir. Beyin hemen devreye girer ve ses izlenimini yaratan duyu mesajını yorumlar; ses işitilmiştir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Kalp dostu alıç

Sağır-Dilsizler

Bir çocuk, beynin bazı bölgelerinde (işitme sinirlerinin bulunduğu kabuk bölgesi) aksaklıklarla doğabilir, işitemeyince, konuşmayı öğrenemez, sağır – dilsiz olur. Bu yüzden karşısındakinin dudak hareketlerine bakarak ne söylediğini anlamaya alıştırılır. Israrlı bir uygulama ve eğitim sonucunda ses çıkartabilir, hatta bazı cümleler söyleyebilir. Ayrıca, el hareketleri ve mimikler kullanarak sağır – dilsiz arkadaşlarıyla bile konuşabilir.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak