Kimdir?

Konfüçyüs Kimdir, Neler Yapmıştır? Konfüçyüs Hakkında Her Şey

Konfüçyüs Kimdir, Neler Yapmıştır? Konfüçyüs Hakkında Her Şey 1 – Konfüçyüs Kimdir Neler Yapmıştır Konfüçyüs Hakkında Her Şey

Konfüçyüs Kimdir, Neler Yapmıştır? Konfüçyüs Hakkında Her Şey

Cizvit misyonerlerin, adını “Könfüçyüs” olarak Latinleştirdikleri Kung Fu Dzı, Çin kültürünü derinden etkilemiş bir felsefe ve politika öğretisinin yaratıcısıdır.

Gerçek adı Kung Fu Dzı’dır. İlköğrenimini Ping Çoung adlı bir bilgeden aldı; ama esas olarak kendi kendini yetiştirdi. Değişik eğitimcilik görevlerinde bulunduktan sonra kendi okulunu açtı. Çin’de merkezi krallığın güçsüz, feodal beylerin başına buyruk olduğu bir dönemde halkın sefalet koşullarında yaşaması, Konfüçyüs’ün dikkatini öncelikle mevcut yapı çerçevesinde yönetimin iyileştirilmemesi sorunu üzerinde yoğunlaştırdı. Vergilerin azaltılması, cezaların hafifletilmesi yolundaki düşüncelerini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Eğitimciliğe başlamasının kökeninde de bu iyileştirme düşüncesini uygulama amacı yatar.

Bunu da Okuyabilirsin...  Selen Görgüzel Kimdir?

Açtığı okulda metin öğretimi yerine öğrencileriyle tek ya da küçük gruplar halinde konuşmalar yaptı. Bu konuşmalar boyunca onları tanıyarak bir bütün olarak gelişmelerini sağlamayı hedefledi. Bu çerçevede bir ahlak öğretisi oluşturdu.

Konfüçyüs Öğretisi

Ödev, insan ve gökyüzü yasalarına dayalı bilgelik, insanlık, doğruluk. Bağlılık ve ölçülülük ilkelerinde temellenen bu öğretiyi Lun-Yu (Konuşmalar) adlı eserinde ortaya koydu. Kişinin olgunluğu bu beş ilkeyi yaşama geçirmesiyle bağlantılıdır. Bu ilkeler, öğrenmek ve öğretmek olarak gördüğü felsefe ile yaşam arasındaki köprüyü oluşturur.

Bilgelik, insanın inanç ve geleneklere uyarak yaşamını düzenleyip geliştirir. İnsanlık, acıma, sevgi, yardım duygularına dayanır. Doğruluk, açık sözlülük ve içtenlikle ifadesini bulur ve her şeyden önce insanın kendine karşı açıkkalpliliğini kapsar. Bağlılık, ikiyüzlülüğü ve tutarsız davranışları engeller. ölçülülük ise herkese karşı ölçülü davranmayı sağlar. Eskiçağ Yunanlı düşünür Sokrates’le benzer görülen Konfüçyüs’ün görüşleri kendinden sonra öğrencilerince sistemleştirilirken bir din durumuna geldi ve 1912’ye dek Çin’de egemen düşünce oldu.

Bunu da Okuyabilirsin...  Fatih Yasin Kimdir? Sevgilisi Kim?

20. yüzyıl başlarından itibaren Çin devrimcileri, Konfüçyüsçülük ile de, onun tutucu yönleriyle de mücadeleye giriştiler. Gene de, çağdaş Çin toplumun- da devletin önemi ve ahlâkın oynadığı rol hakkındaki inançlar, bu eski ustanın felsefesini garip bir biçimde andırmaktadır. Bu yüzden, 1974 başlarında, bir devrimci eleştiri akımı, Çin halkının düşüncesinden Konfüçyüsçülüğü kesinlikle silip atmaya girişti.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak