Kompresör Nedir,Nerelerde Kullanılır? Kompresör Nasıl Çalışır? 1 – Kompresör NedirNerelerde Kullanılır Kompresör Nasıl Çalışır

Kompresör Nedir,Nerelerde Kullanılır? Kompresör Nasıl Çalışır?

SIKIŞTIRILABİLEN akışkanların özelliklerinden yararlanan kompresörler volümetrik makineler ve turbokompresörler olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar.

Volümetrik ya da almaşık makineler akışkanın esnek ve ısıl Özelliklerinden yararlanır. Basınç artışı, belli bir akışkan kütlesine bırakılan hacmin küçültülme- siyle elde edilir. Akışkanın kinetik enerjisi her an ya gözardı edilebilecek kadar küçüktür ya da sıfırdır.

Pistonlu Kompresör: Yüksek basınçlar elde etmek için kullanılan en eski ve en yaygın kompresördür. Bu tip bir kompresör, çevrimsel düzensizliği nedeniyle ağır ve büyük hacimli bir volan kullanımım gerektirir. Yüksek basınçlar, her birinin sıkıştırma oranı 6-7 arasında değişen birçok kademede elde edilir.

İlginizi Çekebilir.  Koleksiyon Nedir? Nasıl Yapılır? Koleksiyon Hakkında Her Şey

Serbest Pistonlu Kompresör: Karşıt iki pistonlu bir diesel motoruyla çalışır; bu iki pistonun her biri sıkıştırıcı pistona (kompresör pistonu), esnemeye yer vermeyecek bir biçimde bağlıdır.

Volümetrik Döner Kompresör: Palalı ya da dişli olabilir. Palalı kompresör, içinde kaçık merkezli bir eksen çevresinde bir tamburun döndüğü bir silindirden oluşur; bu tambur, yuvalan içinde serbestçe kayabilen ve merkezkaç kuvvetin etkisiyle silindirsel çepere sürekli dayanan radyal palalarla donatılmıştır. Dişli kompresör, biri hareketi aktaran, diğeri ise akışkanın yer değiştirmesini sağlayan iki dişli takımı içerir. Bu tip kompresör dişli yağ pompalan gibi çalışır.


Turbokompresörde ya da turbokörükte kompresör ve motoru, bir türbinin ekseni üzerinde monte edilmiştir; bunlarda akışkanın esnek ve ısıl kinetik özelliklerinden yararlanılır. Bir eksen çevresinde dönen bir organ, akışkan parçacıkların basınçları ile birlikte kinetik enerjilerinin de değişmesine neden olur. Uygun bir biçimde yerleştirilen sabit organlar, akışkanın hızını azaltarak basıncını artırır. Böylece elde edilen basınç artışları çok yüksek değildir.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]
İlginizi Çekebilir.  Kolaj Nedir, Kolaj İşlemi Nasıl Yapılır? Kolaj Hakkında Her Şey

Yorumlar

Yorumlar