Kırşehir Nerededir? Kırşehir İli Hakkında Her Şey 1 – Kırşehir Nerededir Kırşehir İli Hakkında Her Şey 2 1

Kırşehir Nerededir? Kırşehir İli Hakkında Her Şey

İÇ Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’ndedir. Her yönden İç Anadolu Bölgesi’ne dahil illerle çevrilmiştir .6.570 km’lik yüz ölçümüyle illerimiz arasında büyüklük bakımından 53. sıradadır.

Kırşehir İlinin Yüzey şekilleri

Kırşehir ili topraklarının büyük bölümünü dalgalı yaylalar kaplar. Yüksekliği 1.000 m dolayında olan bu yaylalar, Kızılırmak’a ya da onun kolu Deliceırmak’a katılan akarsuların vadileri tarafından dik yamaçlarla kesilmiştir. Bu yüksekçe dalgalı yüzeyde yüksekliği 2.000 m’yi bulmayan bazı dağlar görülür. Bunların başlıcaları ilin kuzeyindeki Çiçek Dağı (1.691 m) ile ilin batısındaki Baran Dağı’dır (1.808 m).

Dalgalı yayla yüzeyi içine yerleşmiş tektonik kökenli ovalar da vardır. Bunlar arasında en önemlisi Seyfe Gölü’nün doğu ve kuzeydoğusunda yaklaşık 400
km”lik bir alan kaplayan Malya Ovası’- dır.

İlginizi Çekebilir.  Mercalli Şiddet Cetveli

Kırşehir İlinin İklim Özellikleri

Kırşehir ilinde kara iklimi hüküm sürer. Kışlar sert geçer, yazlar sıcak ve az yağışlıdır. Sonbahar da, yazın uzantısıymış gibi az yağışlıdır. En yağışlı mevsim ilkbahardır. İlin merkezindeki meteoroloji istasyonunun ölçümlerine göre, en soğuk ay ortalaması —0.1 °C, en sıcak ay ortalaması 22.9°C’dir. Bugüne değin ölçülen en düşük sıcaklık —28°C, (6 Ocak 1942), en yüksek sıcaklık ise 39.4°C’dir (1 Ağustos 1954). Yıllık ortalama yağış miktarı 379 mm’dir.

Kırşehir İlinin Bitki Örtüsü

Yağışın elverişsiz oluşu yüzünden, orman örtüsü yok denecek kadar azdır. Doğal bitki örtüsünü bozkır bitkileri oluşturur. Eski çağlarda geniş yer tuttuğu bilinen meşe ormanları, günümüzde dağınık ve yozlaşmış durumdadır.


Kırşehir İlinin Akarsu ve Gölleri

Kırşehir ilinin sularım Kızılırmak ve kollan toplar. İlin sularından Hamamözü, Acıöz, Kılıçözü ve Büyüköz, Kızılırmak’a katılır. Değirmenözü ile Acısu, Kızılırmak’ın en büyük kolu olan Deliceırmak’a dökülürler.

Kızılırmak üzerindeki Hirfanlı Barajı Kırşehir-Ankara il smınndadır. İlin en önemli doğal gölüyse, Mucur ilçesi sınırları içinde kalan Seyte Gölü’dür. 34 km genişliğindeki bu göl, sularını dışarıya göndermeyen küçük bir kapalı havza oluşturur. Göl ancak yağışlı mevsimde su getiren derelerle beslenmektedir. Bu nedenle Seyfe Gölü’nün aslında sığ olan büyük bir kesimi yaz mevsiminde tuzlu bataklık durumuna geçer. Gölün deniz düzeyinden yüksekliği 1.080 m’dir.

İlginizi Çekebilir.  Keltler Kimlerdir Nerede Yaşamışlardır? Keltler Hakkında Her Şey

Kırşehir Nerededir? Kırşehir İli Hakkında Her Şey 2 – Kırşehir Nerededir Kırşehir İli Hakkında Her Şey 2 2

Kırşehir İlinin Ekonomik Yapısı

Kırşehir ilinde nüfusun çok büyük bir kesimi, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar, il topraklarının ancak üçte biri tarıma elverişlidir. İlin geniş düzlükleri buğday üretimine ayrılmıştır (1988’de 158.000 hektarlık alanda 318.000 ton ürün). Tahıl türleri arasında buğdaydan sonra ikinci sırada arpa, daha sonra da çavdar gelir. Sanayi bitkilerinden şekerpancarı (1988’de 86.000 ton) ve ayçiçeği (19.000 ton) üretilir. Kuru sebzelerden en çok patates, baklagillerden nohut, mercimek ve fasulye ekilir. Bağcılık yaygındır. Meyve ağaçları arasında sayı bakımından elma ağaçlan birinci sıradadır. İlin hayvan varlığı içinde, koyun sayısı öbür hayvanlarınkinden bir hayli çoktur. İkinci sırada tiftik keçisi gelir. Kılkeçisi sayısı çok azalmıştır.

Kırşehir ilinde önemli bir yeraltı kaynağı yoktur. Çiçekdağı ilçesinde işletmeye elverişli olmayan bakır yataklarına rastlanmıştır. Bu ilçede flüorit yatakları da vardır.

İlginizi Çekebilir.  Kırım Savaşı Nasıl Çıkmıştır? Kırım Savaşı Sonuçları Nelerdir?

Mucur ilçesinde mermer çıkarılır, ilin çeşitli yerlerindeki tuz yatakları işletilir.
İlde sanayi gelişmemiştir. En önemli kuruluş il merkezindeki Petlas (uçak tekerleği lastiği de üretmeye hazırlanıyor) tesisleri ile şarap fabrikasıdır. Aynca küçük un fabrikalarıyla ilin geleneksel geçim kaynaklarından halıcılık sayılabilir.

İç Anadolu’nun önemli ulaşım eksenlerinden biri olan Ankara • Kayseri karayolu, ilin merkezinden geçer. Bu yoldan ayrılan başka önemli bir karayolu da Kırşehir’i Yerköy Demiryolu Istasyonu’- na ve Yozgat’a bağlar.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar