Genel Kültür

Keynesçilik Nedir Nasıl Yapılır? Keynesçilik Hakkında Her Şey

Keynesçilik Nedir Nasıl Yapılır? Keynesçilik Hakkında Her Şey 1 – Keynesçilik Nedir Nasıl Yapılır Keynesçilik Hakkında Her Şey

Keynesçilik Nedir Nasıl Yapılır?

Adını İngiliz iktisatçı J.M. Keynes’ten alan iktisat okulu ve iktisat politikasına denir. Keynes’in Genel Teori adlı kitabında ortaya koyduğu düşünce ve analiz teknikleri, bu okulun temel anlayışım oluşturdu. Keynes’ten önceki iktisat okullarına göre, tam rekabet koşulları altındaki bir ekonomide emek, para, sermaye, mal piyasası gibi bütün piyasalar tam istihdam düzeyinde dengededirler. Bu düzeyin altına ya da üstüne çıkılması biçimindeki sapmalar, piyasa güçlerinin harekete geçmesiyle kendiliğinden dengeye gelir. Keynes ise, ekonominin toplam arz ve toplam talebinin eksik istihdam koşullarında da dengelenebileceğini ileri sürdü. Ona göre kapitalist bir ekonomi için tipik olan, eksik istihdamdaki denge olup, ekonominin tam istihdamdaki dengesi rastlantısal bir durumdur.

Bunu da Okuyabilirsin...  Ülkemizde Çocuk İşçiliği ve Bazı Gerçekler

İktisadi analizin de bir ülke ekonomisinde tüketim ve yatırım mallarına olan talebi dile getirmek için kullandığı toplam (efekti 0 talep kavramına başta bir yer verdi. Daha önceki iktisatçılar isin daha çok arz, yani üretim yönüyle ilgilenmişler ve genel olarak her malın kendi talebini yaratacağı fikrinden hareketle talebe önem vermişlerdi. Talep yetersizliğinden kaynaklanan 1929 büyük ekonomi bunalımı iktisadi analizde dikkatlerin toplam talebe çevrilmesini zorunlu kıldı.

Keynesçi iktisat politikasıyla geleneksel ekonominin “bırakınız yapsınlar?.’ ilkesi terk edilerek, devlet müdahaleciliğine dönüldü. Devletten beklenen, toplam talebin yetersiz kaldığı durumlarda, çeşitli kamu harcamaları da içinde maliye ve para politikalarıyla toplam talebi yükseltmesi, böylece işsizliği önlemesidir. Keynesçi politikalar İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki kimi sarsıntıların ortadan kaldırılmasına yardımcı olduysa da 1970’li yıllarda görülen ve ekonomide hem durgunluk, hem enflasyon durumunu ifade eden stagflasyonu açıklamakta başarısız kaldı.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak