Küresel salgınların en büyüğüyle mücadele eden insanlığın sosyal, ekonomik ve psikolojik çabalarında farklılaşmalar, yeni yönelimler ve arayışlar ortaya çıkmaktadır. Corona Covit-19 salgın sürecinden ders almayı bilen ülkeler, kurumlar olası yeni slagınlar karşısında hazırlıklı olmak gerektiğini fark eden ülkelerdir. Bu süreçte temel yaşam gereksinimine yönelik ürün ve hizmetler büyük önem arzetmiştir. Gıda, sağlık, iletişim ve bilişim bu dönemin parlayan yıldızları olmakla kalmayıp ayakta kalan sektörler olmuşlardır. Tüm dünyada işsizlik rakamları büyük oranlara ulaşırken, bu alanlarda uzman ihtiyaçları artmıştır. Özellikle sağlık personeli konusunda bir çok ülke sıkıntılar, yetersizlikler yaşamıştır. Gıda talebi artmış, stoklar tükenmiştir. Bu dönemde sağlıklı ve taze gıdalar bulmak zorlaşmıştır. Tarımın gerçek önemi belirginleşirken tarım alanlarının değeri de artmıştır. Bu dönemde kentsel tarım denilen, kent içi ve yakını bostan, bağ, bahçe gibi alanların daha etkin kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte dünyanın bir İngiltere, Çin ve Singapur gibi ülkelerde gelişme gösteren kentsel tarım uygulamaları ile birlikte kentsel tarım uzmanlığı gelişmiştir.
Kentsel tarım günümüzde deneysel bir uygulama olmaktan çıkmış, yaygınlık gösteren bir alan olmaya başlamıştır.

İlginizi Çekebilir.  Aşar Vergisi Nedir? Aşar Vergisinin Kaldırılması

Salgınlar, savaşlar gibi insanlığın yüzyüze olduğu tehditler nedeniyle köylere göç yaşanması pek mümkün görünmüyor. Kaldı ki dünyadaki ekili alanlara uygun olan alanların %80’i halihazırda kullanılmaktadır. Türkiye örneğinde olduğu gibi ekilmeyen tarım alanları ya çok uzakta ya da düşük verimli özelliğe sahip topraklardan oluşmaktadır. Aratan enerji ve ulaşım maliyetleri ile birlikte kentsel yaşama olan rağbet giderek artmaktadır. Bununla birlikte kentsel yaşamla kır hayatını birleştiren çözümler üretilmektedir. Büyük şehirlerin yakınlarında oluşturulan hobi bahçeleri, yazlık ve müstakil evler ise kişisel ihtiyaçlara yöneliktir. Oysa ki kentsel tarım sayesinde tüm bu alanlar ekonomiye kazandırılabilir Örnek vermek gerekirse Londra’da uygulanan ve “aquaponik” adı verilen teknikle çalışan FARM cafe ve tarım alanı uygulamsı, kentsel tarım uzmanlığı için dahice bir örnektir. Bu teknikle kıvırcık, maydanoz, marul gibi sebzeler yetiştiriyor. ABD, İngiltere, Singapur, İsveç ve Çin gibi ülkelerde kentsel tarım uzmanlığı yüksek talep görmektedir.

İlginizi Çekebilir.  Borsada Para Kazanmak ve Kolay Zenginlik Rüyası

Gelecekte Kentsel Tarım ve Kentsel Tarım Uzmanlığı

Kentsel tarımı, şehir merkezlerin yeterli alana sahip çatı, teras, hobi bahçesi, depo çatıları  gibi yapıların belli tekniklere göre tarımsal alan olarak kullanılmasıdır.

Hızla yükselen Dünya nüfusu, küresel çevre sorunları ve iklim değişiklikleri nedeniyle tarım alanlarının ihtiyacı karşılaması giderek daha güçleşmektedir. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünya nüfusunun 10 Milyarı geçeceği tahmin edilmektedir. Bu gerçekle hareket eden ülkeler, önlemlerini şimdiden almaktadır. Bu önlemlerin başını da tarım çekmektedir. Kentsel tarım uygulamaları için yeni yöntem ve teknikler geliştirilmekte, başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Kentsel tarımın başarılı örnekleri arasında “çatı üstü tarım” gelmektedir. Bunun için en uygun yerler, kullanılmayan depoların, fabrikaların çatı üstleridir. Çin’de bu özelliği taşıyan ve oldukça az maliyeti olan bir çok yapı tespiti yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir. ABD ise kentsel tarımın en hızlı geliştiği ülke olarak çok başarılı uygulamaların merkezi konumundadır. En gelişmiş ticari kentsel tarım Amerika’da,  yapılmaktadır. New York’ta yüzlerce hatta binlere metrekarelik eski depo çatılarında organik tarım yapılmaktadır.


İlginizi Çekebilir.  Dizel Araçlar İçin Enjektör Temizliği

Kentsel Tarım Uzmanlığı, gelecekte önemini daha da artıracak. Kentsel tarım ise yeni sektörel gelişme ve ivme yaratabilir.

Kaynak: https://lean.org.tr/gelecek-ticari-kentsel-tarimda-mi-2/

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar