Bilim

Kaynakça Nedir, Nasıl Yazılır?

Bu Yazımızda Aşağıdaki Soruların Cevaplarını Vereceğiz

kaynakça nedir
kaynakça nasıl yazılır
kaynakça ne demek
kaynakça örnekleri
kaynakça ne demektir
kaynakça nedir kısaca
kaynakça örneği
kaynakça nedir örnek
ödev kaynakça örneği
kaynakça nasıl hazırlanır

Kaynakça nedir, nasıl yazılır? Kaynakça hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

Araştırma, inceleme veya diğer düz yazı örneklerinde geçen bilgiler, düşünce ya da savlar arasında kullanılan kaynakların belirtilmesine bibliyografya, kaynaklar ya da kaynakça denilmektedir. Özellikle akademik çalışmalarda, makalelerde yararlanılan, alıntı yapılan veya kaynak olarak gösterilen çok sayıda çalışma olabilir. Makalelerin bir kaynakçası olması, başka çalışmalarla desteklenmesi veya eleştirel bakış çalışmadın ciddiyeti açısından önemli bir göstergedir. Araştırma, inceleme çalışmaları için literatür taraması yapmak, konu hakkında daha önce hazırlanmış eserleri incelemek şarttır. Başvuru yapılan, alıntı yapılan kaynakların net ve doğru olarak belirtilmesi gerekir. Kaynakça hazırlarken belli bir kurala bağlı kalmak gerekir. Çünkü makalenin kapsamı genişledikçe yararlanılan kaynak ya da kaynaklar çoğalabilir. Bu da karmaşaya neden olur.

Bilimsel araştırma, kitap, inceleme, tez veya makalelerde kaynakların belirtilmesi zorunludur. Kaynakça hazırlarken özen gösterilmeli, titizlikle ve atlamadan belirtilmelidir. Hazırlanan çalışmada sözü edilen, başvuru kaynağı olarak gösterilen ya da herhangi bir amaçla değinilen tüm kaynaklar belli kurallara bağlı kalınarak çalışmanın sonunda verilmelidir. Metin içinde geçmeyen, atıf yapılmayan kaynaklar belirtilmemelidir. Kaynakça hazırlarken bazı hususlara uymak gerekir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Evrendeki Toz Bulutları: Nebulalar

Kaynakçanın nasıl olması gerektiğinden önce kaynakça hazırlarken işlerinizi kolaylaştıracak bazı hususlara değinmek istiyoruz.

  • Çalışma hazırlanırken, geçen kaynak sıralı olarak ve atlamadan ayrı bir listeye anında yazılmalıdır.
  • Kullanılacak kaynaklar güvenilir, çalışmaya doğrudan katkısı olan eserlerden oluşmalıdır.
  • Kaynak gösterilecek kitapların asıllarının hazır olması gerekir.
  • Çalışmada başvurulacak kaynakların listesi hazırlanmalıdır.
  • Çok sayıda kaynak kullanılacaksa, çalışmada sözü edilen sayfa numaraları not edilmelidir.
  • Sadece metin değil, şayet kullanılacaksa tablo, resim, grafik vb için de kaynak gösterilmesi şarttır. Bu nedenle bu türler için de listeleme yapmak, not etmek gerekir.

Kaynakça kullanımı Örnek

Kaynakça Oluşturma

Yararlanılan kaynaklar listelenirken; aralarına virgül konularak ilk önce yazar ismi, eserin yayımlanma tarihi, başlığı, yayın yeri ve yayımcı kurum bilgileri şeklinde bir sıra izlenir.

Kaynakların metin içinde gösterilmesi ile kaynakların kaynakça listesinde gösterimi belli kriterler dahilinde olmalıdır. Bu konuda detaylı bilgiye ihtiyaç duyanların halic.edu.tr/documents/halicweb/etik-kurul/kaynak-yazim-klavuzu.pdf bağlantısındaki pdf dokümanını okumalarını öneririz.

Bunu da Okuyabilirsin...  Teleskop seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kaynak kitapların gösterilişi örnek:
Korkmaz Ş. (1993) Aşeka, Prospero Yayınları, Ankara.

Kaynakça Örneği

Örnek:
Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.

Detaylı Kaynakça Yazımı:
Kaynakça Yazımı

Kitap
Bulunması gereken bilgiler:

§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Eser adı (koyu ya da italik)
§ Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez.)
§ Yayın yeri (ardından: gelir)
§ Yayın evi

Örnekler:
Tek Yazarlı Kitaplar

Uçan, A. (1994). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları.

Çok Yazarlı Kitaplar
Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadlıoğlu
Matbaası.

Editörü Olan Kitaplar
De Vaney, A.,Stephan, G. ve Ma, Y. (Ed.). (2000). Technology & Resistance.
New York: Peter Lang

Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar
Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.

Makale
Bulunması gereken bilgiler:

§ Yazar adı (soyadı, adı)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Makale Adı
§ Dergi adı (koyu ya da italik)
§ Cilt numarası
§ Sayısı
§ Sayfa numarası

Bunu da Okuyabilirsin...  Uzaya İlk Gönderilen Hayvanlar

Örnek:
Kızılçelik, S. (2002). Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık
Hareketi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 7.( Nisan 2002).

Gazete
Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi.
(5 Temmuz 2002).

Ansiklopedi
Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15,
Ankara: 3B Yayıncılık

Bildiri
Sevgi, A.(2003). Nasıl Bir Müzik Öğretmeni.Cumhuriyetimizin 80.
Yılında Müzik Sempozyumu. (26 -31 Ekim 2003). Malatya: İnönü Üniversitesi.

Tez
Tekin, E. (2004). Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı
Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Elektronik Kaynaklar
Bulunması gereken bilgiler

§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Belgenin adı
§ URL (üçgen ayraç içinde)
§ Erişim tarihi

Örnek:
Persellin, D. C. (1999). The Effect of Orff-based Music Instruction on Spatial-
Temporal Task Performance of Young Children. https://www.Idonline. org/ld indepth/ abilities/ orff based music instruction. html (30 Nisan 2002)

Web sitesi kaynak örneği:
Karagöz ve Hacivat Hakkında Kısa Bilgi ve Karagöz Oyunu: onlinezeka.com/karagoz-ve-hacivat-hakkinda-kisa-bilgi-ve-karagoz-oyunu/

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak