KAYNAK yöntemleri iki ana gruba »ynlır: Eritme kaynağı ve basınç kaynağı.

Eritme kaynağı

Bölgesel bir eritmeyle ve dolgu malzemesi kullanarak ya da kullanmadan basınçsız gerçekleştirilen kaynak yöntemlerini kapsar. Birçok türü vardır:

l. Gaz Kaynağı: Bu tür kaynakta, gereken ısı bir gazın ya da gaz karışımının oksijenle yanması sonucu elde edilir. ‘Dolgu malzemesi çıplak bit çubuktur. Yöntemin adı kullanılan gaza bağlı olarak değişir; oksiasetilen kaynağı (oksijen + asetilen), oksihidrojen kaynağı (oksijen + hidrojen) vb.

2. Ark,Kaynağı: Bu tür kaynakta ise gereken ısı bir ya da birçok elektrot, ile parça arasında oluşan bir ya da birçok elektrik arkıyla sağlanır. Elektrot eriyebilir (tüketilebilir) bir niteliğe sahip olabilir; bu durumda elektrot eriyerek kaynak dolgu metalini oluşturur. Eriyen elektrotlar alışkanlaştıncılarıyla kaplanmış çubuklardan, çıplak tellerden ya da içinde alışkanlaştırıcı bulunan boru biçimindeki özlü tellerden oluşur. Bu durumda kaynak dolgu metali kullanılabilir.

İlginizi Çekebilir.  Kireç Nedir, Ne işe Yarar, Nerelerde Kullanılır?

3. Parçacık Demetiyle Kaynak: Bu tür kaynakta gereken ısı odaklanmış bir parçacık demetiyle sağlanır. Parçacıkların türüne göre şu yöntemler ayırt edilir: Elektron demetiyle kaynak, uzun süreden beri en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde gereken ısı odaklanmış bir elektron demetiyle sağlanır. İşlem, vakum alunda, bütün parçayı ya da yalnızca kaynak yapılan bölgeyi (vantuz) içine alan bir kutu içinde uygulanır. Ender olarak vakumsuz ortamda da kullanılır. Genellikle kaynak dolgu metali kullanılmaz. Bu yöntemin en son değişkesi birbiri ardına tandem olarak yerleştirilen iki elektrot demetin kullanımına dayanır.


 

Işık demetiyle kaynak, bu kaynakta gereken ısı odaklanmış bir ışık demetiyle sağlanır. Işığın tipine göre şu yöntemler ayırt edilir: Lazer kaynağı, en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde yararlanılan ışık kaynağı ya sürekli yayım yapan ve sürekli bir kaynak oluşturan bir gaz lazeri, ya da yayımı sürekli olmayan bir katı lazerdir. Bu son durumda elde edilen kaynak noktalan, parçanın ilerleme hızının düzgün bir biçimde ayarlanmasıyla birbiri içine girer ve ilk durumdakine benzeyen sürekli bir kaynak oluşturur. Ayrıca başka ışık kaynaklan da kullanılabilir; elektrik arkı, boşalmalı lamba, güneş ışığı.

İlginizi Çekebilir.  Kolaj Nedir, Kolaj İşlemi Nasıl Yapılır? Kolaj Hakkında Her Şey

4. Cürüfaltı ya da Cürüfaltı Düşey Kaynağı: Bir eritme kaynağı yöntemidir. Bu yöntemde eriyen bir ya da birçok elektrottaki elektrik akımının ve direncinin bileşik etkilerinden ve içinden geçen elektrotun kaynak banyosuna daldığı, elektriksel iletkenliğe sahip erimiş bir cürüf banyosundan yararlanılır.

Kaynak Nedir Nasıl Yapılır? Kaynak Hakkında Her Şey 1 – Kaynak Nedir Nasıl Yapılır Kaynak Hakkında Her Şey

Basınç kaynağı

Genellikle dolgu malzemesi kullanılmaksızın, basınç uygulanarak kaynak dikişi elde etmeyi sağlayan yöntemleri kapsar; uygulanan basınç, kaynak yapılacak yüzlerde plastik biçim değiştirme elde etmeye yarar. Bölgesel bir ısıtma işleminin gerçekleşmesini sağlar ya da kolaylaştırır. Basınç kaynağının başlıca türleri şunlardır:

Gaz-basınç kaynağı, ark-basınç kaynağı, ak-darbe kaynağı, direniş kaynağı, nokta direnç kaynağı, dikiş kaynağı, kabartılı nokta kaynağı, kıvılcımlama kaynağı, alın direnç kaynağı, yüksek frekans direnç kaynağı, indükleme kaynağı, sürtünme kaynağı, patlama kaynağı, sesötesi dalgalarla kaynak, sıcak dövme kaynağı, yayınım kaynağı.

İlginizi Çekebilir.  Koleksiyon Nedir? Nasıl Yapılır? Koleksiyon Hakkında Her Şey

Kaynak dolgu metali kaynağı ya da lehimi gerçekleştirmek için eritilerek ana metale eklenen metale denir. Lehimleme işlemlerinde lehim dolgu metali kullanılır.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar