The title of the page
CoğrafyaTarih

Kayılar Nedir,Kimlerdir? Kayılar Hakkında Her Şey

Kayılar Nedir,Kimlerdir?

OĞUZLAR’ın Bozok kolundan bir Türkmen boyu olarak Selçuklular’la birlikte Anadolu’ya gelen ve Osmanlı Hanedam’nın kökenini oluşturan konar göçer topluluktur. Bu boyun taşıdığı ad Kayı’dan (kaya, sert) gelmektedir. Kayı, Oğuz Han’ın oğlu Gün Han’ın oğludur. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügatit-Türk’e anlattığına göre 11. yüzyılda başbuğları Korkut Bey’in önderliğinde Ceyhun Irmağı’nı geçerek Horasan’ın Merv ve Serahs bölgelerine yerleşen Kayılar Selçuklu Hanedanı’nın dayandığı Kınık boyunun hizmetine girdiler ve Tuğrul Bey, Korkut Bey’in avcıbaşısı oldu.

Bu nedenle Kayı-Selçuklu ilişkileri çok erken başladı. Kaşgarlı Mahmut’un Oğuz boylarına ait listesinde Kınıklar’dan sonra Kayılar’ın adı geçer. 15. yüzyıl Osmanlı tarih yazarları da bu dostluğa işaret eder. Kayılar 1071 yıllarında Malazgirt Savaşı’na katıldılar; savaştan sonra Anadolu’da kendilerine ayrılan Mardin, Sivas ve Kastamonu bölgelerine yerleştiler. Sonra Balıkesir ve Çanakkale bölgelerine kadar uzandılar. Bu yüzden Artuklu ve Danişmendli devletlerinin kurulmasında önemli rol oynadılar. Kastamonu ve Sinop taraflarında Selçukluların uç beyi görevini yapan Çobanoğulları Kayı boyundandır. Aynı bölgede yurtlanan Bayat, Alka-Evli ve Kara-Evli boylarıyla Karakeçili topluluğu da bunlara kardeştir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Orhan Bey Dönemi Olayları ve Savaşları (1326 - 1362)

Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları

13. yüzyılın ilk yarısında, Moğol istilasının neden olduğu karışıklık döneminde Horasan’da kalan Kayılar, Osmanlılar’ın atası Süleyman Şah’ın emrinde aynı bölgelere geri döndüler. Osmanlı Beyliği’ni kuracak olan bu grup, 1. Keykubat tarafından uç bölgelere yerleştirildi. 15. ve 16. yüzyıldan kalma belgelerde Kayılar; Anadolu’nun birçok bölgesinde yerleşik düzene geçerek buraların Türkleşmesinde önemli rol oynadılar; Marmara’ya ve Rumeli’ye kadar ilerlediler.

Yorumlar

YorumlarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu