Kimdir?

Kaşgarlı Mahmut Kimdir? Eğitim Metodu Nasıldır?

Kaşgarlı Mahmud yaklaşık olarak 1008 yıllarında Kaşgar’da dünyaya gelmiştir. Karahanlı soyundan Hüseyin Çağrı Tegin‘in oğludur. Kaşgarlı Mahmud meşhur Dîvânü Lügati’t-Türk isimli eserini Türk illerini onbeş yıl gezerek oluşturmuştur. Bu eser aynı zamanda Türkçenin ilk sözlük ve dilbilgisi kitabıdır. Kaşgarlı eserini 1072 yılında Bağdat’da yazmaya başlamıştır. Eserine 1077 yılında son şeklini vererek Abbasi halifesinin oğlu Ebu’l Kasım Abdullah’a sunmuştur.

Kaşgarlı 1080 yılında ata yurdu Kaşgar’a döner ve burada Mahmudiye Medresesinde müderrisliğe başlar. Vefatına kadar burada binlerce öğrenci yetiştirir. 2008 yılı Kaşgarlı Mahmud’un doğumunun bininci yılı münasebeti ile Kaşgarlı Mahmud yılı ilan edilmiştir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Engin Hepileri Kimdir?

Kaşgarlı’ Mahmut’a Göre Eğitim

Kaşgarlı eserinde çocuk yetiştirilmesi ile ilgili bilgiler verir. Aynı zamanda onun eserinden, eski Türklerin oynadıkları çocuk oyunları hakkında da bilgi sahibi olmaktayız.

Kaşgarlı’nın Eğitim Metodu

Kaşgarlı Mahmud hazırlamış olduğu eserinde özelikle dil öğretimi konusunda bazı ipuçları verir.

  • Dil öğretiminde metin çözümle üzerinde durur.
  • Kuralların örnekler ile desteklenmesinin önemini vurgular.
Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak