Kalıp Yazıları (Mektup,Dilekçe,Rapor,Tutanak) Konu Anlatımı | Onlinezeka
Dil ve Anlatim

Kalıp Yazıları (Mektup,Dilekçe,Rapor,Tutanak) Konu Anlatımı

Mektup

Mektup, birbirinden farklı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmi haberleşmeyi sağlayan yazı türüne denir.
Mektuplar, konularına ve yazılış üsluplarına göre: 1. Özel mektuplar, 2. İş mektupları, 3. Resmî mektuplar, 4. Edebî mektuplar olmak üzere 4’e ayrılırlar. Bu mektupların özellikleri şunlardır:

1. Özel Mektuplar: Birbirinden farklı yerlerde bulunan akraba veya arkadaşların haberleşmek, bir olayı aktarmak, bilgi vermek, ortak düşünceleri paylaşmak gibi amaçlarla yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda, içten bir anlatım ve akıcı bir üslup kullanılır.

2. İş Mektupları: Özel kişilerle ticari kurumlar ya da ticari kurumların kendi aralarında sipariş, satış, alacak verecek, bilgi isteme, müracaat gibi konularla ilgili olarak yazdıkları mektuba iş mektubu denir. Bu tür mektuplarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılır, gereksiz ayrıntılara yer verilmez.

Bunu da Okuyabilirsin...  Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

3. Resmî Mektuplar: Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine ya da kişilere yazdığı mektup türüdür. Bu tür mektuplarda anlatım ciddi, özlü ve saygılıdır.

4. Edebî Mektuplar: Edebiyatçıların, sanatçıların alanları ile ilgili konulardan bahsederek birbirlerine yazdıkları mektup türüdür. Bu mektup türü, özel mektup İçerisinde yer almaktadır. Bu tür mektuplardan yazıldığı dönemle ilgili sanat, edebiyat ve fikir olayları hakkında bilgi edinmek mümkündür.

Dilekçe

Herhangi bir kişinin dilekte bulunmak, şikâyette bulunmak veya bir durumu bildirmek amacıyla yazılan yazılardır. Dilekçede öz bilgi verilmelidir. Dilekçe önce hitapla başlar, dilekçe kime yazılıyorsa ona hitap edilmelidir. Hitap bölümünden sonra dilekçeyi yazan kişi kim olduğunu belirtmeli, dilekçeyi yazma sebebini anlatmalıdır. Dilekçe sonunda “arz ederim” ifadesi yer almalıdır. Dilekçenin sağ alt kısmına ad soyad yazılmalı ve imza atılmalıdır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Sözlü Anlatım Türleri Konu Anlatımı

Tutanak

Bir Herhangi bir olayın ilgililer tarafından belirlenip olayın yaşandığı yerde, söylenensözleri, yaşanan olayı ve sonuçlarını anlatan yazılardır. Tutanakta olayın geçtiği tarih,yer ve tanık bildirilmelidir.

Rapor

Bir konu ya da bir olay üzerinde yapılan incelemenin sonucunu bildiren yazılara denir. Rapor, bir plan çevresinde yazılır. Raporda giriş, gelişme, sonuç bölümü yer alır. Giriş bölümünde, raporun konusu, niçin hazırlandığı; gelişme bölümünde belgeler, gözlemler, bilgiler ışığında konu ile ilgili olumlu ve olumsuz yönler, nedenler anlatılır;sonuç bölümünde ise varılan yargı belirtilir. Rapor hazırlanırken belgeler, güvenilir kaynaklardan elde edilmelidir.

Özgeçmiş

Bir kişinin hayat hikâyesini anlattığı yazılardır. Özgeçmiş, verileceği kurumun istek veihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yazılmalıdır. Özgeçmiş genellikle iş arayanlartarafından iş yerlerine verilmek üzere hazırlanır.
Özgeçmişte yer alması gereken bilgiler şunlardır:
1. Adı soyadı
2. Doğum yeri, tarihi
3. Öğrenim durumu
4. Yaptığı iş hakkında bilgiler
5. Çalışılan kurumlar
6. Aile durumu ile ilgili bilgiler
7. Kurslar, seminerler
8. Yayınlar, eserler
9. Bilinen yabancı diller
Özgeçmiş hikâye tarzında yazılabileceği gibi maddeler halinde de yazılabilir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Nokta,Virgül,Noktalı Virgül’ün Kullanımı
Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak