Jeolojik Zaman nedir? ve Türkiye bu zamanlarda nasıl şekillenmiştir? Dünyamızın yaşı tahminen 5 milyar yıldır. Bunun 4,5 milyar yılında canlı hayat yoktur.

Geriye kalan 500-600 milyon yıl ise canlı hayatın bulunduğu zamanı kapsar. Bunun;

•370 milyon yılı 1,

•160-165 milyon yılı 2,

•60-65 milyon yılı 3,

•2-3,5 milyon yılı ise 4. Zaman’ın yaşı olarak kabul edilir.


(Detaylı bilgi için zamanların üzerine tıklayın.

•İlk Zaman (Antekambrien-Cansız Zaman)

•Birinci Zaman (Paleozoik-Eski Hayvanlar Zamanı)

•İkinci Zaman (Mesozoik-Orta Hayvanlar Zamanı)

•Üçüncü Zaman (Senozoik-Tersiyer-Yeni Hayvanlar Zamanı)

•Dördüncü Zaman (Antropozoik-İnsan Zamanı)

Jeolojik zaman ve süresi (yıl) Jeolojik Devirler Başlıca Olaylar
Dördüncü Zaman (Kuaterner) 2-3,5 milyon Holosen (Buzul sonrası) Pleistosen (Buzul dönemi) İklimin bugünkü koşullara dönüşü İnsanın ortaya çıkışı İklimde şiddetli soğuma
Üçüncü Zaman (Tersiyer) 60-65 milyon Pliosen Miosen Oligosen Eosen Paleosen Linyit yataklarının oluşumu Petrol yataklarının oluşumu Alp kıvrımlarıyla bugünkü kıvrımlı dağ sıralarının oluşumu
İkinci Zaman (Mesozoik) 160-170 milyon Kretase Jura Triyas Alp Orojenezi’nin başlaması Yerkabuğunun parçalanarak kıtalara bölünmeye başlaması
Birinci Zaman (Paleozoik) 370 milyon Permiyen Karbonifer Devoniyen Silüriyen Ordovisyen Kambriyen Kaledonien ve Hersinien orojenezleri Taş kömürü yataklarının oluşumu
İlk Zaman (Antekambrien) 4-4,5 milyar (En uzun süren jeolojik zaman) Prekambriyen Arkeen Tek hücrelilerin oluşumu En eski kıvrımlarla (Hüronien orojenezi) kıta çekirdeklerinin oluşumu İlk deniz ve karaların oluşumu

Bütün bu isimler, arazileri düzenli tabakalardan oluşan ve karakteristik fosiller bulunduran şehir, memleket, dağ vb isimlerden alınmıştır.

İlginizi Çekebilir.  Özbekistan Hakkında Coğrafi Bilgiler

Örneğin; Jura devri Jura Dağları’ndan, Devon ismi de İngiltere’deki Devon kontluğundan alınmıştır.

Dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçen ve durmaksızın devam eden kesintisiz süreci çalışmayı ve anlaşılmayı kolaylaştırmak amacıyla bilim insanları tarafından yeryüzü tarihi “jeolojik zamanlar” denilen çeşitli dönemlere ayrılır.

Paleontoloji (Fosil bilimi) ve Jeoloji bilimleri yeryüzünün ve yaşamın doğasını anlamak için kayaç ve fosilleri inceler, geçmişten bugüne geçirdiği değişimleri anlamaya çalışır.

Jeolojik zamanları ve devirleri inceleyen bilim dalına Stratigrafik Jeoloji (Katman bilimi) denir. Stratigrafik jeolojide birim “milyon yıl”dır.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar