Çelebi Mehmet’in vefatından sonra yerine oğlu II. Murat geçmiştir (1421). Taht değişikliğinin ardından Bizans tarafından desteklenen Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa) yeniden ayaklandı. Bu ayaklanmayı bastıran II. Murat, İstanbul’u kuşatarak Bizans’ı cezalandırmak istedi. Ancak Bizans’ın, II. Murat’ın kardeşi şehzade Mustafa’yı ayaklandırması üzerine İstanbul kuşatması kaldırıldı. Şehzade Mustafa Karaman ve Germiyan beyliklerinin kuvvetleriyle birlikte Bursa’yı kuşatınca İstanbul önlerinden gelen II. Murat isyanı bastırmıştır (1423).

Anadolu’daki Gelişmeler

II. Murat iç düzeni sağladıktan sonra Anadolu’da Türk birliğini kurmaya çalıştı. Aydın, Menteşe ve Hamitoğulları beyliklerine son verdi. Germiyanoğulları Beyliği ise vasiyet yoluyla Osmanlı Devleti’ne katıldı. Candaroğulları ve Karamanoğulları beylikleri mağlup edildi.

Osmanlı – Venedik Savaşı

II. Murat dönemine kadar Osmanlı Devleti ile Venedikliler ve Cenevizliler arasında genellikle iyi ilişkiler kurulmuştur. Bu durum iki İtalyan Cumhuriyeti arasında rekabete neden olmuş, Osmanlı Devleti de bu durumdan siyasi ve ekonomik alanlarda yararlanmaya çalışmıştır. Ancak, II. Murat döneminde Osmanlı Devleti, Makedonya’dan Adriyatik Denizi ve Ege’nin batı kıyılarına sarkınca özellikle Venedikliler telaşlanmaya başlamıştır.

İlginizi Çekebilir.  Kazakistan Nerededir? Kazakistan Hakkında Her Şey

Osmanlı Devleti ise, güçlü bir donanmaya sahip olan Venediklilerin Anadolu ile Balkanlar arasındaki bağlantıyı kesmesinden endişe ediyordu. II. Murat’ın Makedonya ve Selanik’i hakimiyeti altına alması (1425), Osmanlı – Venedik Savaşj’na neden olmuştur. Aralıklarla 1430 yılına kadar devam eden savaşın sonucunda iki devlet arasında barış yapılmıştır.

II. Murat Dönemi Olayları ve Savaşları (1421-1451) 1 – 2. murat dönemi osmanlı haritası

2. Murat döneminde Osmanlı Devleti’nin Haritası


Edime – Segedin Antlaşması (1444)

Osmanlı Devleti, 1440-1444 yılları arasında Balkan ulusları karşısında zor duruma düşmüş ve üst üste mağlubiyetler almıştır. II. Murat, bu gelişmeler üzerine Osmanlıların aleyhine olan EdirneSegedin Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır (1444). Bu antlaşma, Macarlarla Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.

Edirne – Segedin Antlaşması’na göre,

  • Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacaktı.
  • Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi ödeyecekti.
  • Eflak Beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi ödemeye devam edecekti.
  • Tuna nehri taraflar arasında sınır olacaktı.
İlginizi Çekebilir.  Osmanlı'da Yenileşme Döneminde Açılan Sivil Okullar

Varna Savaşı (1444)

II. Murat, Edime – Segedin Antlaşması’nın İmzalanmasından ve Karamanoğullarının mağlup edilmesinden sonra 12 yaşındaki oğlu Mehmet’i yerine bırakarak Manisa’ya çekildi.

Çocuk yaşta birinin tahta geçmesinden faydalanmak isteyen Haçlılar, Edime – Segedin Antlaşması’nı bozarak yeniden saldırıya geçtiler. Bu gelişme üzerine ileri gelen devlet adamlarının daveti üzerine II. Murat ordunun başına geçti. Haçlıları Varna Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrattı (1444).

Osmanlı Devleti’nin Varna Savaşımı kazanması, Ankara Savaşandan önceki gücüne ulaştığını ve Balkanlardaki başarısızlıklara son verdiğini göstermektedir.

II. Kosova Savaşı (1448)

II. Murat, Varna Savaşı’ndan sonra Mora despotuna Osmanlı egemenliğini kabul ettirmiş, İskender Bey’in isyanı bastırmak amacıyla Arnavutluk üzerine sefere çıkmıştır. Bu sırada Hunyadi Yanoş Sırbistan topraklarına girince II. Murat Sofya’ya çekildi.

İlginizi Çekebilir.  Hammurabi Kanunları

Haçlı orduları Varna Savaşı’nın intikamını almak ve Türkleri Balkanlardan atmak amacıyla Osmanlı topraklarına girdiler. Osmanlılarla Haçlılar arasında yapılan II. Kosova Savaşı’nı Türkler kazandı (1448).

II. Kosova Savaşı’nın Sonuçları

  1. Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleşmiştir.
  2. Haçlılar savunmaya çekilirken Osmanlılar Balkanlarda taarruza geçmişlerdir.
  3. Bizans’ın Avrupa’dan yardım alma ümidi kalmamış, Haçlılar Osmanlıları Balkanlardan çıkaramayacaklarını anlamışlardır.
  4. Osmanlıların İslam dünyasındaki prestiji artmıştır.

 

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar