II. Bayezid dönemi özellikle Cem Olayı yüzünden sönük geçmiştir. Cem’in önce Memlüklere sığınması ardında da Avrupa’ya götürülmesi, II. Bayezid’in dış politikada pasif kalmasına neden olmuştur.

Balkanlardaki Gelişmeler

Fatih zamanında Balkanların büyük bölümü Osmanlı topraklarına katılmıştı. Ancak Hersek ve Boğdan’ın fethi henüz tamamlanmamıştı. II. Bayezid 1483’te Hersek’in fethini tamamlamış, 1484 yılında da Boğdan Seferi’ne çıkmıştır. Karadan ve denizden yapılan sefer sonucunda Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Boğdan’ın fethi tamamlanmıştır. Boğdan’ın fethiyle, Osmanlı toprakları karadan Kırım’la birleşmiş, Karadeniz’in kuzey ve batı kıyılarında tam bir denetim kurulmuştur.

Denizcilikteki İlerlemeler ve Endülüs’e Yardım Edilmesi

Fatih zamanında önemli bir deniz gücü haline gelen Osmanlı donanması, II. Bayezid zamanında daha da güçlendirildi. Gelibolu tersanesinde büyük ve yeni tip gemiler yaptırılarak uzun menzilli toplar yerleştirildi. II. Bayezid döneminde Osmanlı donanması dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahip olan Venediklileri yenebilecek güce ulaştı. Kemal ve Burak Reis idaresindeki Osmanlı donanması Venediklilerin elinde bulunan İnebahtı, Modon, Koron ve Navarin ’i ele geçirdi.

İlginizi Çekebilir.  Azeri mi, Azerbaycan Türkü mü?

II. Bayezid döneminde İspanya’da yaşayan Müslümanlar ve Yahu-diler, İspanyol Katolikler tarafından büyük bir soykırıma tabi tutulmuştu. Bunun üzerine II. Bayezid tarafından görevlendirilen Kemal Reis, İspanya’daki Müslümanları Kuzey Afrika’ya, Yahudileri de İstanbul ve Selanik’e gemilerle taşımıştır.

Osmanlı – Memlûk İlişkileri

Fatih’in son dönemlerinde, Osmanlı – Memlûk ilişkileri bozulmaya başlamıştı. II. Bayezid döneminde artarak devam eden sorunlar, Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında savaşların çıkmasına yol açmıştır.


Osmanlı – Memlûk savaşlarının çıkmasında,

  • Fatih döneminde başlayan sorunların devam etmesi (Hicaz’a giden Osmanlı hacılarının yollarda su ve yiyecek sıkıntısı çekmesi, güvenlik sorunu yaşaması)
  • Memlüklerin II. Bayezid’e karşı isyan eden Cem Sultan’ı ve Karamanoğulları beylerini himaye edip desteklemeleri
  • Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları beyliklerinin iki taraf arasında anlaşmazlıklara yol açması
İlginizi Çekebilir.  Osmanlı'da Azınlık ve Yabancı Okullarla İlgili Bazı Anılar

gibi nedenler etkili olmuştur.

1485 yılında başlayan Osmanlı – Memlûk savaşları aralıklarla 1491 yılına kadar devam etmiştir. Yapılan savaşlar iki taraf için de büyük zararlara yol açmış, ancak birbirlerine üstünlük sağlayamamışlardır. Tunus hükümdarı II. Osman’ın araya girmesiyle iki devlet arasında anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmayla Çukurova bölgesi, MekkeMedine vakıflarından olduğu için Memlüklere bırakılmıştır.

II. Bayezid Dönemi Savaşları ve Gelişmeleri (1481-1512) 1 – ikinci bayezid döneminde fetihler ve gelişmeler

II. Bayezid Döneminde Fetihler ve Gelişmeler

Osmanlı – İran İlişkileri

Akkoyunlu Devleti’ne son vererek Iran ve Azerbaycan’a egemen olan Şah İsmail, Anadolu’yu da ele geçirerek Türkistan, İran ve Kafkasya’yı içine alan büyük bir devlet kurmak istiyordu.

Şah İsmail amacına ulaşabilmek için Şiilik mezhebini kullanmıştır. II. Bayezid’in gevşek yönetiminden yararlanarak Anadolu’ya çok sayıda adamını gönderip Şiilik propagandası yaptırmıştır. Bu çalışmalar sonunda Antalya’dan başlayıp Orta Anadolu’ya yayılan Şahkulu İsyanı çıkmıştır. İsyan güçlükle bastırılmıştır (1511).

İlginizi Çekebilir.  Saltanat neden kaldırıldı? Sonuçları neler oldu?

Şahkulu İsyanını ve Safevilerin Anadolu’da etkili olmalarını padişahın gevşek tutumuna ve yaşlılığına bağlayan bazı devlet adamları, II. Bayezid’in tahttan çekilmesini istemişlerdir. II. Bayezid’in Şehzade Ahmet lehine tahttan çekilmek istemesi üzerine, Trabzon valisi Şehzade Selim (Yavuz), babasına karşı isyan etmiş, yenilmesine rağmen yeniçerilerin desteğiyle Osmanlı tahtına oturmuştur.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar