Pandemi sürecinin devam etttiği şu günlerde doğru meslek seçiminin önemi daha da iyi anlaşıldı. Üniversite Seçme Sınavı sonucunda yüksek puan almayı başaranlar için ileride yapacağı mesleği isteyerek seçme şansı yüksek. Bununla birlikte bazen değişen ekonomik, sosyal koşullara bağlı olarak mesleklerin performansı da değişiyor. Bununla birlikte her zaman geçerliliğini koruyan meslekleri unutmamak gerekli. Örneğin tüm dünyayı etkileyen ve karantina önlemlerine gerek duyulan bu dönemde işini kaybetmeyen sağlık, kargo, yazılım, ulaşım ve gıda emekçileri normal zamanlarda yani her koşulda, her zaman geçerli mesleklerdir. Hekimler, hemşireler, sağlık memurları, sağlık teknikerleri ve teknisyenleri ile diğer sağlık görevlileri bu dönemde mesleki öneminini daha çok vurgulamış oldu. Bu meslekler aynı zamanda her zaman geçerli meslekler grubunda yer almaktadır.

Salgın hastalıklar döneminde sağlıkçıların öne çıkması, savaş dönemlerinde daha fazla öne çıkması, ekonomik ve sosyal refah dönemlerinde eğlence ve sosyal kültürel faaliyetlerin öne çıkması olağandır. Bir de her koşulda geçerli olan meslekler vardır. saptanmasında farklı kriterlere de ihtiyaç vardır. Öncelikle olağan zamanlar, ekonomik krizler, salgınlar, iç ve dış savaş dönemleri, kuraklık ile nükleer sızıntı gibi küresel felaketlerin yaşandığı dönemler rağbet gören mesleklerde değişikliklere neden olmaktadır.

İlginizi Çekebilir.  2019 Yılında En Çok Satılan Otomobiller

Ekonomik krizden olumlu etkilenen meslekler

Kriz dönemleri ilk olarak iflasları ve boşanmaları akla getirdiği için avukatlar, noterler ve uzlaştırmacılar, arabulucular akla gelecektir. Bu mesleklerin özelliği alım gücünün gözardı edilecek olmasıdır.  Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ortaya çıkan adli işlerde taraflar mutlaka çözüm arayacaktır. Bu mesleklerin dışında, temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik meslekler ve kamu istihdamı kolay olan meslekler de krizde ayakta kalacak mesleklerdenidr. Aynı şekilde bu meslekler çoğunlukla her dönem geçerliliğini korumaktadır. Gıda, sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri yapan meslekler ekonomik krizde dahi geçerliliğini korumaktadır. Ekonomik krizlerde kişilerin ruhsal sorunlarının artacağı, bu nedenle de psikolojik desteğe ihtiyaç duyacağı düşünülebilir. Ancak bu durum ikincil bir ihtiyaçtır. Yani en temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra diğer ihtiyaçlar olmasa da olur anlayışı hakim olacaktır.

Her Zaman Geçerli Meslekler ve Sektörler İlk 10

İster salgın hastalık, savaşlar, ekonomik krizler ve nükller felaketler gibi olağan dışı koşullar, isterse ekonomik refah dönemleri olsun her zaman geçerli olan 10 mesleği sizler için araştırdık.

  1. Doktor (Hekim)
   Sağlık doktoru, hekim. Hangi uzmanlık alanı olursa olsun her zaman geçerli olan meslekler arasında ilk sırayı almaktadır.
  2. Gıda Mühendisliği
   Hızla artan dünya nüfusu, gıda gereksinimini de artırmaktadır. Gıdaların üretim sürecinden tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürçte, her aşamada uygunluk koşulları oluşturmak gıda mühendisinin görevidir. Gıdanın üretilmesi, paketlenmessi, taşınması ve saklanması işlemlerinde hijyen koşulları giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
  3. Avukatlık
   Suç ve ceza kavramlarının yerini bulması, yani adaletin sağlanması için hukuki kararlar alınması her zaman önemlidir. (bilgitor.com/avukatlik-nedir-nasil-avukat-olunur)
  4. Muhasebeci
   Muhasebeciler, firmaların finansal tabloların doğruluğunu hazırlar, korur ve inceler. Bilanço, gelir ve zarar tabloları, nakit akış tabloları ve vergi beyannameleri gibi tüm mali kayıtların mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlarlar.
  5. Yazılım Mühendisliği
   Akıllı cihazlar, yapay zeka programlara gereksinim yaşamın tüm alanlarda giderek daha fazla artmaktadır. Başta tıp, mühendislik, eğitim ve iletişim olmak üzere yapay zeka ve robotik yazılım programcılığı her zaman talep görmektedir.
  6. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
   En önemli enerji kaynağı olarak elektrik ve tüm teknoloji donanımlarının geliştirilmesi, üretilmesi, bakımı ve onarımı için elektronik, önemi hiç bir zaman azalmayan ve her zaman geçerli olan mesleklerdendir.
  7. Bilirkişilik
   Mesleki bilgi ve uzmanlık gerektiren davalarda mahkemeler bilirkişilere görev vermeketdir. Örneğin bir maden kazasında, iş güvenliği önlemlerinin yeterince alınıp alınmadığı, ilgili kişilerin kusurlarının belirlenmesi için bu konuda uzaman kişileri bilirkişi olarak belirleyebilir.
  8. İnternet Gazeteciliği
   Gazetecilik, her zaman geçerli mesleklerdendir. Dünyada ve Türkiye’de olup bitenlerden haberdar olmak isteyenlerin ilk tercihi gazeteler olmuştur. Ancak fiziki gazetelerin yerini internet gazeteiciliği almaktadır.
  9. Kentsel Tarım Uzmanlığı
   bilgitor.com/kentsel-tarim-nedir-kentsel-tarim-uzmanligi/ başlıklı yazıda da anlatıldığı gibi tarım alanlarının azalması ve şehirlere göçün devam etmesi nedeniyle şehirlerdeki boş alanların dikey olarak kullanılmasını hedefleyen bir uzmanlık dalı. Boş ve kullanılmayan depe çatıları, geniş balkonlar, apartmanlar arası boş alanlar değişik tekniklerle tarım amaçlı kullanılabilecektir.
  10. Güvenlik Uzmanlığı
   Sosyal gelişmeler ve çalkantılara bağlı olarak kişisel güvenlik önlemleri gerekliliği artmaktadır. İşyeri ve site güvenliği için uzmanlık gerektiren güvenlik önlemlerine her zaman ihtiyaç duyulacaktır.Kaynak:bilgitor.com/her-zaman-gecerli-meslekler
Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]
İlginizi Çekebilir.  2016'nın En Güzel 20 Kadını, Listedeki Türk Kim?

Yorumlar

Yorumlar