Tarih

Harf İnkılabı’nın önemi ve sonuçları (1 Kasım 1928)

Harf inkılabı, II. Meşrutiyet Dönemi’nde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ve İzmir İktisat Kongresi’nde gündeme gelse de hayata geçirilememiştir. Harf inkılabı, Türkiye’de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı “Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun”un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir. Peki, harf inkılabının önemi ve sonuçları nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim…

Harf inkılabının önemi ve sonuçları

  • Yazı ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalktı.
  • Okur yazar oranı kısa sürede arttı, eğitim kolaylaştı.
  • Ulusal kültürün gelişmesi hız kazandı.
  • 1 Ocak 1929’da Millet Mektepleri açılarak yeni harfler kısa sürede geniş halk kitlelerine öğretildi.
  • Mustafa Kemal’e Millet Mektepleri’nin başöğretmeni unvanı verilmiş,
  • 1 Ocak günü “Maarif Bayramı” olarak kabul edilmiştir.
Bunu da Okuyabilirsin...  Osmanlı'da Yaygın Eğitim Kurumları Nelerdir?

Not: Harf inkılabı sonrası yeni harflerle basılan ilk gazete, 20 Ağustos 1928’de çıkartılan Mardin Gazetesi olmuştur.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak