Edebiyat

Halit Ziya Uşaklıgil’in Tüm Eserleri

Günümüzde en çok bilinen romanlardan olan Aşk-ı Memnu’nun yazarı Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünun romancılarındandır. Batılı anlamda roman yazma geleneğini başlatmıştır. Türk romanına büyük katkısı olan yazarın en ünlü yapıtı olan Aşk-ı Memnu, ilk büyük Türk romanı olarak kabul görmektedir. Halit Ziya Uşaklıgil, romanlarının yanında hikaye, anı, tiyatro oyunları, gezi yazıları, şiir ve deneme türünde eserler yazmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil, George Ohnet ve Louis Jacolliot’dan çeviriler yapmış, ayrıca Ansiklopedik kitapçıklar da hazırlamıştır. Türk romanının usta kalemi Halit Ziya Uşaklıgil’in Tüm Eserleri liste halinde, bu yazımızda…

Bunu da Okuyabilirsin...  Sait Faik'in Dülger Balığının Ölümü Adlı Hikayesi

Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanları

Aşk-ı Memnu
Mai ve Siyah
Nemide
Bir Ölünün Defteri
Ferdi ve Şürekası
Sefile
Kırık Hayatlar
Nesl -i Ahir
Kezban-ı Kopya

Halit Ziya Uşaklıgil’in Hikayeleri

Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası
Bir Muhtıranın Son Yaprakları
Deli
Bu muydu?
Heyhat
Valide Mektupları
Tuhfe-i Letâif
Küçük Fıkralar I-III
Bir Yazın Tarihi
Solgun Demet
Bir Şiir-i Hayal
Sepette Bulunmuş
Beyaz Şemsiye- Elfin
İzdivac-ı Müteyemmin – Akşamcı
Mayıs Pazarı-Bir Deli
Bir Hikâye-i Sevda
Hepsinden Acı
Aşka Dair
Onu Beklerken
İhtiyar Dost
Kadın Pençesi
İzmir Hikâyeleri

Hatıraları

Kırk Yıl, Bir Acı Hikâye, Saray ve Ötesi
Halit Ziya Uşaklıgil’in Gezi Yazıları
Almanya Mektupları, Alman Hayatı

Bunu da Okuyabilirsin...  Dede Korkut Kimdir? Dede Korkut Hikayelerinin Genel Özellikleri

Deneme

Sanata Dair I-II-III-IV

Mensur Şiir

Mezardan Sesler, Mensur Şiirler

Halit Ziya Uşaklıgil’in Yazdığı Tiyatro Oyunları

Füruzan
Kâbus
Fare

Halit Ziya Uşaklıgil’in Batı Edebiyatlarına Dair Eserleri

Tarih-i Edebiyat-ı Garbiyeden Fransa Edebiyatı Dersleri
Tarih-i Edebiyat-ı Garbiye, Kısm-ı Sâni: İspanyol Edebiyatı
Alman Edebiyatı Tarihi
Yunan Tarih-i Edebiyatı
Latin Tarih-i Edebiyatı

Ansiklopedik Kitapçıklar

Haml ve Vaz-ı Haml
Mebhasü’l-kılıf
Bukalemun-ı Kimya
Hesap Oyunları
İlm-i Sima (1894)
Kanun ve Fenn-i Velade
Birkaç Yaprak

Halit Ziya Uşaklıgil’in Yaptığı Çeviriler

Demirhane Müdürü (George Ohnet’den)
Esrâr-ı Serendip (Louis Jacolliot’dan)
Nâkil (1893-1884)

Kaynak Link: Halit Ziya Uşaklıgil’in Tüm Eserleri https://www.bilgitor.com/halit-ziya-usakligilin-tum-eserleri/

Yararlanılan kaynaklar:
Halit Ziya Uşaklıgil’in Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Bunu da Okuyabilirsin...  Deneme İle Makale Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

https://www.iletisim.com.tr/kisi/halit-ziya-usakligil/12069

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak