Kolay İngilizce

Geniş Zaman (Simple Present Tense) Konu Anlatımı

Türkçe’deki karşılığı geniş zaman olan “simple present tense”, genel olay ve durumları vurgulamak için kullanılır. Bunlar hep olan ve hiç değişmeyen kurallardır. (Dünyanın kendi etrafında dönmesi gibi.) Bunun dışında, her gün yaptığımız günlük aktiviteleri anlatırken de geniş zaman kullanırız. Her sabah 8’de uyanmak, her haftasonu alışveriş yapmak gibi alışkanlıklar bu kullanıma dahildir. Ayrıca kalıcı durumları anlatırken de geniş zaman kullanırız.

Örnekler:

-I- The sun rises from the east.
(Güneş doğudan doğar.)
-I- I get up at 8 o’clock every morning.
(Her sabah 8’de kalkarım.)
-I- Mr and Mrs Spike live in Edinburgh.
(Bay ve Bayan Spike, Edinburgh’da yaşıyor.)
-I- She is a helpful nurse.
(O, yardımsever bir hemşiredir.)

Geniş zamanda kullanılan bazı zaman zarfları

Geniş Zaman (Simple Present Tense) Konu Anlatımı 1 – simple present

Olumlu Cümle

Eğer kullanacağımız özne “I, you, we, they” kişi zamirlerinden birisi ise bunlardan sonra fiilin birinci hali kullanılır. Ancak cümle bir fiil cümlesi değil de durum cümlesiyse belirli bir fiil olmayacağından “to be” kullanılacaktır; özne de “you, we, they” kişi zamirlerinden birisi veya çoğul ise “to be”, “are” şeklinde, özne “I” ise “am” şeklinde yazılır.

Fiil cümleleri    I/ you/ we/ they + verbı+ object (nesne)

Durum cümleleri -You/ we/ they + are + object (nesne)
ve; I + am + object (nesne)

Bunu da Okuyabilirsin...  Past Continuous (Şimdiki Zamanın Hikayesi) Anlatımı

We play football everyday.
(Her gün futbol oynarız.)
They go on a picnic every weekend.
(Her haftasonu pikniğe giderler.)
You are a good footballer.
(Sen iyi bir futbolcusun.)
I am a singer.
(Ben bir şarkıcıyım.)

Eğer kullanacağımız özne “he, she, it” kişi zamirlerinden birisi veya bu zamirlerden birine karşılık gelen bir isim ise bunlardan sonra fiil “-s, -es, veya -ies” takısıyla kullanılır. Ancak cümle bir fiil cümlesi değil de durum cümlesiyse belirli bir fiil olmayacağından “to be” kullanılacaktır; özne de “he, she, it” kişi zamirlerinden birisi veya bu zamirlerden birine karşılık gelen bir isim ise “to be”, “is” şekliyle kullanılır.

Fiil cümleleri He/ She/ It + verb (-s) + object (nesne)
Durum cümleleri -> He/ She/ It + is + object (nesne)

She watches TV every afternoon. (Her öğleden sonra televizyon izler.)

It runs very fast. (O çok hızlı koşar.)
He is a professor in Maths. (O bir matematik profesörüdür.)

Olumsuz Cümle

“Simple Present Tense” de bir cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiile ihtiyacımız vardır. Çünkü bir cümleyi olumsuz yapmak için o cümlenin yardımcı fiiline olumsuzluk eki olan “not” eklenir. Bundan dolayı eğer kullanacağımız özne “I, you, we, they” kişi zamirlerinden birisi ise bunlardan sonra “do” yardımcı fiili kullanılır ve buna “not” olumsuzluk eki eklenerek cümle olumsuz yapılır. Fiilin yine birinci hali kullanılır.

I/ you/ we/ they + do not (don’t) + verb1 + object (nesne)

Bunu da Okuyabilirsin...  Passive Voice-Etken Edilgen Konu Anlatımı

I don’t play football everyday. (Her gün futbol oynamam.)
They don’t go on a picnic every weekend. (Her hafta sonu pikniğe gitmezler.)

NOT: Ancak cümle bir fiil cümlesi değil de durum cümlesiyse belirli bir fiil olmayacağından “to be” kullanılarak olumsuz yapılır. “to be” özneye göre “am not/ aren’t/ isn’t” şeklinde kullanılır.

She isn’t a servant. (O bir hizmetçi değildir.)

They aren’t booksellers. (Onlar kitapçı değillerdir.)

Olumsuz cümlelerde eğer kullanacağımız özne “he, she, it” kişi zamirlerinden birisi veya bu zamirlerden birine karşılık gelen bir isim ise yardımcı fiilin sonuna (-es) eklenir (do + es = does) ve bu durumda yani “does/ doesn’t” kullanıldığı durumlarda artık fiile “–s” eklenmez ve fiilin birinci hali kullanılır.

He/ she/ it + doesn’t + verb1 + object (nesne)

He doesn’t play football everyday. (Her gün futbol oynamaz.)

She doesn’t watch TV every afternoon. (Her öğleden sonra televizyon izlemez.)

Soru Cümlesi

Bir cümleyi soru yapmak için yardımcı fiil özneden önce kullanılır. Simple present tense’de de “do” yardımcı fiili özneden önce (özne eğer “I/ you/ we/ they” den biri veya çoğulsa) kullanılır. Ve yine fiilin birinci hali kullanılır. Cevapsa “yes” + olumlu cümle veya “no” + olumsuz cümle şeklinde olur.

Do you play football everyday?

-Yes, I play football everyday (uzun olumlu cevap) / Yes, I do. (kısa olumlu cevap)

Do they go on a picnic every weekend?

Bunu da Okuyabilirsin...  Ücretsiz Bir Şekilde İngilizce Öğrenmenizi Sağlayacak 15 Site ve Uygulama

No, they don’t go on a picnic every weekend (uzun olumsuz cevap)/ No, they don’t (kısa olumsuz cevap)


Eğer kullanacağımız özne “he, she, it” kişi zamirinden birisi veya bu zamirlerden birine karşılık gelen bir isim ise yardımcı fiilin sonuna “-es” eklenir (do + es = does ) ve bu “does” özneden önce getirilir. Burada da cevaplar “yes” + olumlu cümle veya “no” + olumsuz cümle şeklinde olur; ancak olumlu cümlede fiile gelecek “–es” takısına ve olumsuz cümlede “don’t” yerine “doesn’t” kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Does + he/ she/ it + verb1 + object (nesne) ?

Does he play football everyday?

Yes, he plays football everyday. (uzun olumlu cevap)/ Yes, he does. (kısa olumlu cevap)

Does she watch TV every afternoon?

No, she doesn’t watch TV every afternoon. (uzun olumsuz cevap)/ No, she doesn’t. (kısa olumsuz cevap)

NOT: Ancak cümle bir fiil cümlesi değil de durum cümlesiyse belirli bir fiil olmayacağından “to be” kullanılarak soru yapılır. “to be” özneye göre “am/ is/ are” şeklinde kullanılarak cümlenin başına getirilir.

Are you a manager here?

Yes, I am a manager here. (uzun olumlu cevap)/ Yes, I am. (kısa olumlu cevap)

Is she good at writing?

No, she isn’t good at writing. (uzun olumsuz cevap)/ No, she isn’t. (kısa olumsuz cevap)

Do + I/ you/ we/ they + verb1 + object (nesne) ?

 

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak