Genel Kültür

Genel af ve özel af nedir? Aralarındaki farklar…

Bu başlıkta genel af ve özel affın tanımını ve aralarındaki farkları ele alacağız…

Genel af; kamu yararına uygunluğu anlaşıldığında belli bir veya birkaç suç çeşidi için yapılan kovuşturmaların durdurulması, verilmiş cezaların kaldırılması veya azaltılmasıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre genel af; kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur.

Özel af; yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle bir suçlunun cezasının kaldırılmasıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre özel af; kesinleşmiş hapis cezasının ceza evinde infaz edilmesinden vazgeçilmesi veya cezaevinde infaz edilecek sürenin azaltılması veya hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini sağlayan bir ceza hukuku kurumudur…

Bunu da Okuyabilirsin...  Nüfus Sayımı Nedir, Niçin Yapılır? Türkiye'nin Nüfus İstatistikleri

Genel af ile özel af arasındaki farklar

Affın genel mi yoksa özel mi olduğu kapsadığı kişi sayısına göre değil niteliğine göre belirlenmektedir. Affın genel af olup olmadığı suçun neticeleri açısından yarattığı etkiye göre belirlenir. Af, suçu tüm neticeleriyle ortadan kaldırıyorsa genel aftır. Sadece bir suça dair genel af çıkartmak mümkün değildir.

Özel af ise genel af gibi ceza mahkumiyetinin hukuki sonuçlarını ortadan kaldıramaz. Özel af bir kişi ya da bir grup için de düzenlenebilir. Özel aftan faydalanan kişiler için bazı hak kısıtlamaları devam eder. Örnek vermek gerekirse; gasp suçu işleyen bir şahıs özel aftan faydalansa bile, memnu hakları yani yasaklanmış hakları geri verilmediği takdirde milletvekili olma hakkına sahip değildir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Ambulans Şoförü Nasıl Olunur?

Özel af sadece hapis cezaları için uygulanabilir. Genel af ise hem hapis hem de adli para cezaları için uygulanabilir.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak