Federal devlet ile üniter devlet arasındaki farklar nelerdir? Federal devlet ve üniter devlet karşılaştırması…

Federal devlet ve üniter devlet karşılaştırması 1 – federel ve üniter devlet

Üniter devlet sisteminde tek devlet söz konusudur. Federal devlet sisteminde, federal devlet ve federe devletler olmak üzere iki tür devlet vardır.

Üniter devlette tek bir hukuk düzeni vardır. Oysa federasyonlarda federal devletin hukuk düzeni ve federe devletlerin her birinin kendi hukuk düzeni olmak üzere birden fazla hukuk düzeni vardır.

Üniter devlette tek bir yasama organı, tek bir yargı organı ve esas itibariyle tek bir yürütme organı vardır. Oysa bir federasyonda, bir tarafta federal devletin yasama, yürütme ve yargı organları; diğer tarafta her federe devletin kendi yasama, yürütme ve yargı organları vardır.


İlginizi Çekebilir.  Ankara’daki Özel Üniversitelerin Ücretleri

Üniter devlette yetki paylaşımı merkezi idare ile mahalli idareler arasında kanunla yapılır. Federal devlet ile federe devletler arasındaki yetki paylaşımı anayasa ile yapılmıştır.

Tablo Halinde Gösterimi

Üniter DevletFederal Devlet
Tek DevletFederal Devlet ve Federe Devletler
Tek Bir Hukuk DüzeniHer federe ve federal devletin kendi hukuk sistemi var
Tek bir yasama ve yürütme organı varFederal Devletin ayrı, Federe devletin ayrı bir yasama ve yürütme organı var.
Yetki, Merkezi ve Mahalli İdareler arasında kanunla yapılır.Federal devlet ile federe devletler arasında anayasa ile yetki paylaşımı yapılır.
Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: 2 Ortalama: 4]

Yorumlar

Yorumlar