Kimdir?

El Kindi Kimdir?

El Kindi’nin Hayatı

801 tarihinde Kûfe’de doğan bu bilim ada­mının Unvanlarını derin bir nefes çekerek say­maya başlıyoruz. Filozof, matematikçi, fizikçi, astronom, hekim, coğrafyacı hatta ve hatta bir müzik adamı. Zamanımızda bir tanesi bile zor olunurken o zamanlar nasıl bir eğitim sistemi ve ilim aşkı varsa artık o hepsinde de uzman olmuş biriydi. Amaaa onu dünyaya tanıtan en önemli teorisi nedir biliyor musun? “Aaaaa!” demeye hazır ol. İzafiyet teorisi. Yaaa…

El Kindi’nin Eserleri

Babası, Harun Reşid’in bir memuruydu. Dedesi Eşas, Güney Arabistan’ın en büyük kabilelerinden biri olan Kinde’nin hükümda­rıydı. Ama o hükümdar torunuyum diye hiç­bir zaman kasılmadı. Yan gelip yatmak yeri­ne sürekli ilmî çalışmalarda bulundu. Bir kaçı Latinceye çevrilmiş tam 260 eseri bulunan El Kindi, izafiyet teorisini ilk kez ortaya atan kişi­dir. Mekân ve hareketin izafi olduğunu, zama­nın cisim ve hareketten ayrı olarak düşünüle­meyeceğini söylemiştir. “Yavaş dediğimiz şey, uzun zaman içinde belli bir mesafenin kat edilmesidir. Hızlılık ise kısa zaman içinde yine aynı mesafenin kat edilmesidir.” diyerek hızlılık ve yavaşlığı hareketin özel halleri olarak ortaya koymuştur.

Bunu da Okuyabilirsin...  İbni Batuta Kimdir? Seyahatnamesi Ne Anlatıyor?
El Kindi Kimdir? 1 – el kindi

Yaşadığı devirde müziğin bilimsel yönlerine dair çok az şeyin bilinmesine rağmen o, armo­ni üretmek için bir araya getirilen notaların her birinin belirli bir perdeye sahip olduğunu söylemiş ve perdelerin belirlenmesi üzerine bir terkim usulü geliştirmiştir. İlgilendiği her ilim­le ilgili özgün eserler veren, tamamına katkıda bulunan ve Ortaçağ Avrupası’nda “Alchindus” adıyla tanınan bu ilk İslam filozofu 866 tarihin­de Kûfe’de vefat etmiştir.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak