Muhammet El İdrisi,1099 yılında, Fas’ın kuzeyinde körfezi olarak anılan yerde doğmuştur. Cebeli Tarık Boğazındaki bu yer, İdrisi’nin de­niz ve coğrafya ile ilgili merakını kamçılayacak bir bölgeydi. Ancak eğitimi için buradan ayrlıp, En­dülüs’ün Kurtuba eyaletine gitti.

El İdrisi, kendisinden önce yazılmış olan bil­gilerin çoğundaki hataları düzeltmiştir.

Doğruları hakkında görüşlerini yazdığı kitap­larda, Nil nehrinin kaynaklarını ve bu bölgede yaşayan hayvan topluluklarını, ekvator bölgesin­deki göllerin gerçek ölçümlerini ve sınırlarını be­lirtmiştir.

El-ldrisi’nin 1154’te Sicilya kralı Ruggerio için hazırladığı yer haritası, Asya’daki bölgeler hak­kında o güne değin bilinenlerden çok daha geniş ve doğru bilgiler içeriyordu

İlginizi Çekebilir.  İbni Sina Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Ekvator Çevresini Hata Payı Az Bir Şekilde Ölçmüştür

El ldrisi’nin dünyanın çapını ölçmek için yaptığı çalışmalar sonucunda, ortaya bugünkü ölçüler çok yakı rakamlar çıkmıştır. Onun bulduğıı rakam; 42185 kilometre, günümüzdeki öl­çümlerle elde edilen rakam ise 40068’dir.


Kuzey Afrika ülkelerini dolaşarak buralardaki şehirleri tanıyan El-îdrisi, Fransa’nın bazı kıyı kentleri ile İngiltere’nin Atlas okyanusu kıyısında bulunan kentlerini de dolaştıktan sonra doğuya yönelip Mısır, Şam ve Anadolu’yu dolaşmıştır.

El-İdrisi Kimdir? Coğrafyaya Katkıları Nelerdir? 1 – el idrisi 1

“Balermo şehri, Kasr ve Robad olmak üzere
iki kısma ayrılır. Kasr (Alkazar), her ülkede
ve iklimde ünü yayılmış bulunan eski
Kasr’dır. Burası üç sıra halindedir.
Ortasında yüce konaklar, yüksek ve pahalı
evler bulunur. Camilerin, hanların,
hamamların ve büyük iş yerlerinin çoğu
burada yer alır. Diğer iki sırada ise değerli
köşkler, yüksek ve büyük binalar
bulunmaktadır. Her iki tarafta da pek çok
han ve hamamlar mevcuttur. Eskiden beri
mevcut olan Ulu Cami burada bulunur.
Muhtelif yazı, süsleme ve tasvirlerin de yer;
aldığı, görülmemiş sanat harikalarından
dolayı onu tasvir etmek çok zordur.”

İlginizi Çekebilir.  Yaşar Kaptan Çebi kimdir?

(El-Îdrisî, Nüzhetü’l-Müştâk, II. 589-591) p.

El Hasan-ı El İdrisi’nin Eserleri

Sicilya kralının daveti üzerine Sicilya’ya yer­leşmişti. Sicilya o dönemde ticaret, kültür ve dünyadaki fikir akımlarının karşılaşma merkezi idi. Buraya yerleştikten sonra, coğrafya çalışma­larına ağırlık vermiş, ünlü eseri “Nüzhetü’l -Meşârik Fi İhtirâki’l-Âfâk”ı yazmış ve içine yetmiş ayrı harita koymuştu. Ayrıca “Nüzhetü’l-Müş- tak” adlı eserinde de 6. iklimi anlatan bir bölüm mevcuttur.

Yaşadığı dönemde, Avrupa’da dünyanın düz olduğuna inanılmasına rağmen, İdrisi her fırsat­ta dünyanın yuvarlak olduğunu dile getirmek­teydi.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar