Ekonomik Kriz Nedir? Ekonomik kriz önceden tahmin edilebilir mi? Ekonomik krizin göstergeleri Nelerdir? Finansal krizler ve ekonomik kriz çeşitleri

Ekonomik kriz kavramı, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik nesnelerin hissedilir derecede azalması, yoksulluğun anormal derecede artması, mal ve hizmetlerin tüketiciye maliyetlerinin artması, firmaların batması şeklinde özetlenebilir. Ekonomik krizlerde devlet yoksullaşırken, kişi başı gelir de yükselir. Aniden ve beklenmeyen fiyat artışlarına kaşılık, gelirlerin düşmesi, vergilerin ödenmez hale gelmesi, kamu veya özel sektör çalışanlarının maaşlarını alamaması ekonomik krizin en tipik sonuçlarıdır. Bazı durumlarda ekonomik kriz, şiddetli etkiler yerine daha az hissedilebilir şekilde kendini gösterebilir.

İlginizi Çekebilir.  Saptama Ne Demektir?

Ekonomiyi oluşturan temel unsurlarda (döviz ve para piyasaları, mal, hizmet ve üretim) normal kabul gören ölçeğin üstündeki dalgalanmalara ekonomik kriz denilmektedir.  Finansal kriz kavramı ise finansal kuruluşlar ya da mal varlıklarının büyük bir bölümünün aniden değer yitirmesi benzeri durumlar için kullanılmaktadır.

19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarındaki büyük finansal krizlerin nedeni ekonomik durgunlukla beraber bankacılık temelli olarak yaşanan paniklerdir. Bu nedenle ekonomik durgunlukların, piyasayı negatif olarak etkileyen başka durumlarla birleşmesi durumunda finansal krizlerin derinleşmesi söz konusudur. Finansal kriz olarak isimlendirilen bir diğer durum ise borsalarda yaşanan büyük çöküşler ile birlikte başka ekonomik balon oluşmasının yanında piyasada nakit para kıtlığı ile beraber hükumetlerin ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmemesinden patlak verir

Finansal krizler, direkt olarak kağıt üzerindeki varlığın kaybı sonucunu doğurur. Onlar, ekonomik durgunluklar ya da depresyonlarla devam etmedikçe gerçek ekonomiye direkt olarak etki etmezler.

Ekonomik Kriz Nedir? Finansal Krizler ve Kriz Çeşitleri
Finansal krizle ilgili ekonomi literatüründe farklı birçok tanım vardır. Mishkin’e (1996) göre, “finansal kriz; finansal piyasaların ters seçim ve ahlâkî tehlike (moral hazard) sorunlarının gittikçe kötüleşmesi nedeniyle, fonların en üretken yatırım olanaklarına kanalize edilememesi sonucu ortaya çıkan doğrusal olmayan bozulmadır.”

İlginizi Çekebilir.  Anneler Günü Neden Kutlanır? Anlamı ve Önemi

Finansal kriz kavramı, genel olarak bazı finansal kurum veya varlıkların aniden değerlerinin büyük bir kısmını kaybettiği çeşitli durumlar için kullanılır. Goldsmith (1982) finansal krizi, “finansal göstergelerin tümünün veya çoğunun – kısa vadeli faizler ile hisse senedi, gayrimenkul, arsa gibi varlıkların fiyatları, ticari iflaslar ve finansal kurumların başarısızlıkları – keskin, kısa ve ultra – döngüsel biçimde bozulması” olarak tanımlamaktadır.


Finansal kriz, kısa vadeli faiz oranları, varlık fiyatları, ödemelerin bozulması ve şirketlerin batması ile finansal kurumların iflası gibi finansal göstergelerin tümünün veya çoğunluğunun ani, keskin ve açık bir biçimde bozulması veya konjonktürün tepe noktasındaki dönüşün temel bir unsuru ve önceki genişlemenin kaçınılmaz bir sonucu olarak da tanımlanmıştır (Klein, 1947).

On dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın başlarında, birçok finansal kriz, bankacılık krizleri biçiminde meydana gelmiş ve ekonomik gerileme dönemleri yaşanmıştır. Yine borsa çöküşleri ve ekonomideki “balonların patlaması” ile döviz krizleri de finansal krizler arasında yer almaktadır (Kindleberger and Aliber, 2005).
Kaminsky, Lizardo ve Reinhart (1998), finansal krizlerin en önemli nedenlerinden birinin ani hücumlar nedeniyle döviz kurunun aşırı değer kaybı, döviz rezervlerinde meydana gelen büyük miktardaki düşüşler veya bu ikisinin bileşimi olduğu görüşünü savunmaktadırlar.

İlginizi Çekebilir.  Ütü tabanı ve kireci nasıl temizlenir?

Bankacılık krizleri, para piyasası ve döviz piyasası krizleri, ödemeler dengesi krizleri, balonlar ve borsa krizleri genel olarak finansal kriz kapsamında incelenmektedir.

Birçok iktisatçı, finansal krizlerin meydana gelmesi ve söz konusu krizlerin nasıl önlenebileceğine ilişkin öneriler sundu. Bununla birlikte finansal krizlerin dünya çapında düzenli olarak ortaya çıktığına dair küçük bir fikir birliği vardır.

Ekonomik Kriz Çeşitleri

İktisadi faaliyetlerinden başlamasından itibaren çeşitli ülkelerde dönem dönem çıkan krizler ülkeleri sadece ekonomik olarak değil sosyal açılardan da zor durumda bırakabilmektedir. Genel olarak ekonomilerde karşılaşılan başlıca kriz türleri ise şunlardır:

Bankacılık Krizleri
Para Krizleri
Döviz Krizleri
Bankacılık Krizleri
Dış Borç Krizleri

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar