İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat – 4 Mart 1923)

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar Nelerdir? Detayları Nedir? 1 – 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi açılış töreni

17 Şubat 1923 – İzmir İktisat Kongresi açılış töreni

Kongrenin toplanma amacı ekonomik sorunlarımızı enine boyuna tartışmak ve milli ekonominin temel ilkelerini saptamaktır.
Kongreye tüm yurttan meslek temsilcileri katılmıştır. Kongrede alınan Misak-ı İktisadi Kararları doğrultusunda tarım, ticaret ve sanayi alanlarında önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Uyarı: Milli Ekonomi ilkesi benimsenmiştir. Böylece ekonomik kalkınmamız ulusal bağımsızlığımızın içinde gerçekleştirilecektir.

Tarım Alanındaki Gelişmeler

Aşar Vergisi kaldırıldı (1925). Ekonomik açıdan kendisine ağır gelen bu verginin kaldırılması ile Türk köylüsü rahatlamıştır. Ayrıca Osmanlı zamanından kalma, Ağnam vergisi de kaldırılmıştır.

İlginizi Çekebilir.  Kavun ve Karpuz Nedir? Kavun ve Karpuz Hakkında Her Şey

Uyarı: Aşar (Öşür) vergisinin kaldırılması Halkçılık ilkesi doğrultusunda bir çalışmadır.


• Ziraat Bankasının kredi imkânları artırıldı.
• Tarım Kredi Kooperatifleri ve Yüksek Ziraat Endüstrisi T.M.O. (Toprak Mahsulleri Ofisi) kuruldu.
• Köylüye ıslah edilmiş gübre ve tohum dağıtıldı.
• Tarımda makineleşme başladı.
• Toprak Reformu Kanunu çıkarıldı. Ancak istenilen başarı elde edilemedi.

Ticaret Alanındaki Gelişmeler

• Kapitülasyonların kaldırılmasıyla ekonomik bağımsızlığımız sağlanmıştır.
• 1 Temmuz 1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile karasularımızda gemi işletme ve ticaret yapma hakkı sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne verilmiştir.
• 1924 yılında İş Bankası kurularak tüccarlara ucuz kredi imkânı sağlanmıştır.
• Ticarette kolaylık sağlamak için karayolu ve demiryolu yapımına ağırlık verilmiştir.
• Yabancılara ait demiryolları ve ticari işletmeler satın alınarak millileştirilmiştir.

İlginizi Çekebilir.  Mondros Ateşkes Antlaşması

Uyarı: Kabotaj Kanunu ile yabancılara ait demiryolları ve ticari işletmelerin satın alınması Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır.

Sanayi Alanındaki Gelişmeler

• 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılarak sanayi ve endüstri yatırımlarına yönelinmiştir. Ancak özel sektör bu avantajları değerlendirememiştir.
• Teşvik-i Sanayi’den sonuç alamayan Türkiye, devletçilik ilkesini benimseyerek ağır sanayi yatırımlarını kendi imkânlarıyla yapmaya çalışmıştır.
• 1933’de kanunlaştırılan ve 1934’te yürürlüğe konan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı başarıyla uygulanmıştır. Bu dönemde Etibank, Maden Teknik Arama, E.E.T, D.İ.E, Sümerbank, Karabük Demir Çelik Fabrikaları gibi kurumlar kurulmuştur.
• 1938’de hazırlanan II. Beş Yılık Kalkınma Planı ise II. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]
İlginizi Çekebilir.  II. Murat Dönemi Olayları ve Savaşları (1421-1451)

Yorumlar

Yorumlar