Kayaçlar ve Mineraller

Diyorit,Gabro,Peridotit Taşlarının Özellikleri

Diyorit Kayacı

Faneritik dokulu, koyu renkli, özgül ağırlığı 2.8 – 3, içerisinde % 40 – 60 oranında silis bulunduran, plajioklas feldispatları ve hornblendenin yaygın olduğu ancak yer yer biyotit, ojitinde yer aldığı bir kayaçtır. Kayaçta tali mineral olarak apatit, magnetit, ilmenit, sfen, zirkon, pirit bulunur. Koyu minerallerin çok olması nedeniyle rengi gri ile koyu gri arasında değişmektedir. Zaman zaman yeşilimsi, siyah ya da gri – kahverengi renklerde alabilir. Kayacın içerisindeki mineral oranlarının değişmesi renginde farklılıklar göstermesine neden olur.

Diyorit,Gabro,Peridotit Taşlarının Özellikleri 1 – image 49

Gabro Kayacı

Faneritik dokulu, koyu renkli, özgül ağırlığı % 2.8 – 3, içerisinde % 45 – 50 oranında silis bulunduran, diyallaj (piroksen) ve labrador (plajioklaz) minerallerinden oluşan, yer yer hornblende, biyotit, olivin ve feldispatoid de içeren bir kayaçtır. Tali mineral olarak manyetit, apatit ve limonit yaygın olarak görülen minerallerdir. Gabronun rengi genelde yeşilimsi, gri, siyah veya kahverengi – gri olabilir. Mafik magmadan oluşması ve silis oranının diğer katılaşım kayaçlarına göre az olması nedeniyle gabro koyu renkli ve bazik özellik taşır. Gabronun porfiri dokulu tipi çok azdır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Kalker (Kireç Taşı) Nasıl Oluşur? Özellikleri Nelerdir?

Granit, siyenit, diyorit, gabro ve peridotit sıralamasında granitten peridodite doğru koyu renkli mineral oranı artar. Böylece kayaçlarında rengi koyulaşır. Kayaçlarda silis oranının azalması magmanın kimyasal özelliğinin felsikden mafiğe değiştiğini göstermektedir. Bu durum kayaçlarda asitikten baziğe bir gidiştir.

Diyorit,Gabro,Peridotit Taşlarının Özellikleri 2 – image 50

Peridotit Kayacı

Özgül ağırlığı 3 – 3.3, koyu renkli minerallerden oluşan, silis oranı % 45’den az, olivin mineralinden meydana gelen ultrabazik bir kayaçtır. Peridotit yeşil veya sarımsı gri renk alabilir. Tali mineral olarak magnetit, granat ve ilmenit gibi mineraller içerebilir. Kayacın basınca karşı dayanıklılığı 700 – 1500 kg/cm²’dir. Bu kayacın içerisine karışan minerallere göre değişik türleri oluşmaktadır. Hornblendit, piroksenit, dünit, verlit peridotit türlerine örnektir. Dünit olivin (%90-100) ve kromit minerallerinden, verlit olivin (%30-90) ve diyallaj (piroksen) minerallerinden, piroksenit olivin (%10-30) ve piroksen minerallerinden, hornblendit ise olivin (%10’dan az) hornblende minerallerinden meydana gelmiştir.

Diyorit,Gabro,Peridotit Taşlarının Özellikleri 3 – image 51

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak