“Nihâyetsiz mor bir kubbeyi andıran dumanlı gökten / fâniliğin geçmiş saatlerini hatırlatır gamlı guguk sesleri / aksediyordu.”

 (Ömer Seyfettin, Seçme Hikâyeler, 207)

Bu cümle:

 • Yapısına göre, basit bir cümledir.
 • Yüklemin türüne göre, fiil cümlesidir.
 •  Yüklemin yerine göre, kurallı cümledir.
 • Anlamına göre, olumlu cümledir.

Cümlenin öğeleri:

 • Yüklem: aksediyordu
 • Özne: fâniliğin geçmiş saatlerini hatırlatır gamlı guguk sesleri
 • Dolaylı tümleç: nihâyetsiz mor bir kubbeyi andıran dumanlı gökten

“İstanbul’da çok zaman yaşamış, yaşadıkça birçok semtleri sevmiş, sevdikçe onları zamanın derinliğine doğru, enine boyuna öğrenmiş bir insan, yaşı ilerledikçe, öğrendikleriyle o kadar dolar / ki / bu şehrin sonu gelmez güzellikleri olduğuna inanır.”

İlginizi Çekebilir.  Birleşik Sözcüklerin Yazılışı Konu Anlatımı
(Yahya Kemal, Aziz İstanbul, 76)

Bu metin “ki” edatıyla bağlanmış iki cümleden oluşmaktadır.

I. Cümle: ”İstanbul’da çok zaman yaşamış, yaşadıkça birçok semtleri sevmiş, sevdikçe onları zamanın derinliğine doğru, enine boyuna öğrenmiş bir insan, yaşı ilerledikçe, öğrendikleriyle o kadar dolar. ”


Bu cümle:

 • Yapısına göre, basit bir cümledir.
 • Yüklemin türüne göre, fiil cümlesidir.
 •  Yüklemin yerine göre, kurallı cümledir.
 •  Anlamına göre, olumlu cümledir.

Cümlenin öğeleri:

 • Yüklem: dolar.
 • Özne: İstanbul’da çok zaman yaşamış, yaşadıkça birçok semtleri sevmiş, sevdikçe onları zamanın derinliğine doğru, enine boyuna öğrenmiş bir insan
 • Zarf tümleci: yaşı ilerledikce
 • Zarf tümleci: öğrendikleriyle
 • Zarf tümleci: o kadar

II. Cümle: Bu şehrin sonu gelmez güzellikleri olduğuna / inanır.

Bu cümle:

 • Yapısına göre, basit bir cümledir.
 • Yüklemin türüne göre, fiil cümlesidir.
 • Yüklemin yerine göre, kurallı cümledir.
 • Anlamına göre, olumlu cümledir.
İlginizi Çekebilir.  Bağlaçlar Konumu Anlatımı

Cümlenin öğeleri:

 • Yüklem: inanır
 • Özne: O (gizli özne)
 • Dolaylı Tümleç: Bu şehrin sonu gelmez güzellikleri olduğuna
Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar