Kısaca

Büyük Patlama (Bing Bang) Nedir?

Bundan yirmi milyar yıl önce hiçbir şey, zaman bile yoktu. Buna rağmen her şey bu yokluktan, hiçlikten, sıfırdan başladı. İnsanlar her zaman bilgilerinin ve tekniklerinin yetersiz olduğu dönemlerde bile Dünya’ nın doğuşunu çözmeye çalıştılar. Bütün uygarlıklar ve dinler kendilerince bunun aydınlatmaya çalıştı. Bugün, bunu astronomlar Büyük Patlama ( Big Bang) adını verdikleri, gözlemlerin onayladığı bir dizi bilimsel varsayımla açıklıyorlar.

Bunu da Okuyabilirsin...  Türk Toplumunda Ailenin Yeri ve Önemi

Büyük Patlama’dan önce mutlak bir boşluk vardı. İnsan beyninin hayal edemeyeceği bir kavram… Ve enerjinin birdenbire bir merkezde toplanmasıyla saniyeden kısa bir süre içinde enerjinin madde haline dönüşmesi…Bu olağanüstü bir yoğunluktu. Evrenin tamamı bir yüksük içinde yoğunlaşmıştı. Isı; milyarlarca dereceydi. Patlamanın etkisi ile madde dağılmaya, başlangıç noktasından uzaklaşmaya başlamıştı. Evrenin hacmi büyüyordu. Bu büyüme henüz tamamlanmış değil. Bazıları bu yayılmanın sonunun gelmeyeceğini, bazıları da genleşme gücünün giderek zayıflayacağını ve evrenin merkezinde galaksilere yayılan çekim gücünün artacağını düşünüyor. O zaman evrenimiz büzülüp ufalacak ve kendini yok edecek. Yani Big Bang’in tersi olan Büyük Sıkışma( Big-Crunch) olacak. Sonra?.. Bir başka Büyük Patlama… Tabii bu varsayım bazı teorilerle çelişiyor.

Büyük patlamadan kısa bir süre sonra evren madde ve enerjiden oluşan sıcak bir çorba halindedir. Genleşmenin başlamasıyla, saniyenin milyarda biri kadar kısa bir süre içinde ısı birkaç milyar derece birden düşer. Isı ve basıncın sürekli değişmesi madde ve enerjinin temel taneciklerinin sürekli değişime uğramasına neden olur. Evren değişkenleşir ve hızla şişerek genişlemeye başlar. Sonra yerçekimi yayılmayı ve genleşmeyi yavaşlatır. Büyük Patlama’ dan saniyenin milyonda biri kadar bir süre içinde maddenin ilk temel taşı ortaya çıkar. Önce hidrojen atomu oluşur. Kısa bir süre sonra iki proton ile iki nötron birleşir ve atomun çekirdeği meydana gelir. Bu bir helyum çekirdeğidir ve ısı “ sadece “ 3 milyon derece kadardır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Sevgililer Günü Nedir, Ne Alınır, Ne Yenilir?

Big Bang’ den bir dakika sonra yoğunluğun baş döndürücü bir hızla düşüşü, azalışı elektronların serbestçe atom çekirdeklerinin etrafında dönmelerine izin verir. İlk hidrojen atomları sonra da helyum atomları oluşmuştu. Bu atomlar evrende en çok rastlanan atomlar olmaya devam ediyorlar. Bu ilk beş dakikadan sonra evren daha yavaş yayılmaya ve soğumaya başlamıştır. Bu madde çağıydı. Bir milyon yıl içinde ısı 3000 dereceye düşmüştü. Bu koşullar yıldızların doğuşuna imkan tanıyordu.

İlk Atomlar: Atomların meydana gelebilmesi için çekirdeklerle elektronların birleşmeleri gerekir. Eğer tek protonlu bir çekirdek bir elektronla birleşirse en basit hidrojen atomu elde edilir. Eğer bir proton ile bir nötrondan meydana gelen bir çekirdek bir elektron daha çekerse ağır hidrojen elde edilir. Bir elektron iki nötron ile bir protondan meydana gelen bir çekirdekle birleşirse tritium oluşur. İki nötron, iki protondan oluşan bir çekirdek iki elektronla birleşince helyum meydana gelir. Madde çağında oluşan en karmaşık atom üç elektron, üç proton ve iki nötronun birleşmesiyle ortaya çıkan lityum atomudur.

Big Band’ den 500.000 yıl sonra evrenin hidrojen ve helyumları dev pıhtılar gibi gruplaştılar. Aradan bir 500.000 yıl daha geçtikten sonra yıldızlar bu pıhtıların ortasında kitleler halinde gruplaşarak yoğunlaşırlar. 3 milyar yıl sonra, bu yıldız kütleleri, proto-galaksileri oluşturmak üzere ergirler. Bunlar yerçekiminin etkisiyle bizim bildiğimiz bugünkü galaksiler olacaklardır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Savaşların İnsanlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Bilgitor
Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak