Bir veya daha fazla bilgisayar ya da bilgisayar ağının her hangi bir şekilde kullanıldığı suça bilişim suçu denmektedir. Bilişim suçları, kullanılan donanım ve yazılımın suç teşkil etmesi yanında, hedef de olabilir. Bilişim suçları daha genel ve ana bir kavramdır. Bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb araçlarda kullanılan her türlü fiziki donanım ve yazılımın araç olarak kullanıldığı suçlardır. Bilişim suçları kapsamında yer alan siber suçlar da bunlardan biridir.  Topluluk ya da kişilere yönelik, onur kırıcı, fiziksel veya zihinsel olarak doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme suçu kastı ile İnternet aracılığıyla zarar verici saldırıların yapılmasına siber suç denmektedir.  Siber suçlar sohbet odaları, epostalar, ilan sayfaları ve gruplar ve cep telefonu akıllı telefon, tablet vs kanalıyla işlenebilir.

Siber saldırı ya da siber suçlar sadece bireysel tehdit değil aynı zamanda ulusal güvenlik ve ekonomik bütünlüğe yönelik bir tehdit de oluşturabilir.  Bu nedenle boyutu ne olursa olsun siber suçların ve saldırıların tehdit alanı ülkeler boyutunda kullanılabilir. Yazılım CD’ lerinin şifrelerinin kırılması, telif hakları ihlalleri önemli ekonomik kayıplara neden olurken, çocuk pornografisi ve çocukların diğer biçimlerde istismarı da çok büyük bir tehdit olabilmektedir. Siber suçları besleyen temel unsur ise yüksek kazanç elde etme isteğidir. Aynı şekilde politik veya sosyal veya kişisel husumetler nedeniyle mahrem bilgilerin kaybedilmesi veya yasaya aykırı olarak elde edilmesi durumları da özel yaşamın gizliliğinin ihlali suçudur.

İlginizi Çekebilir.  Çevre Kirliliği Nedir? Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Genel Olarak Bilişim Suçları Çeşitleri

Bilişim suçları geniş bir yelpazede olup iki ana kategoride ele alınmaktadır. Doğrudan bilişim sistemlerinin ağ, bilgisayar vb hedef olduğu suçlar ilk kategoridir. Bu kategorideki suçlarda virüsler ve kötü amaçlı diğer yazılımlar ile hizmet dışı bırakma saldırıları söz konusudur. İkinci bilişim suçları  kategorisi ise bilgisayar ağları ve aygıtlarından faydalanarak işlenen suçlardır. Siber izleme, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı, bilgi çalma, kişisel ağ bilgilerinin çalınması (Kullanıcı adı, giriş şifresi, kredi kartı bilgileri vb.) şeklinde işlenmektedir.

Bilişim Dolandırıcılığı

Dolandırıcılık Türk Ceza Kanunu Madde 157’de, Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlanması olarak tanımlanmıştır. TCK Madde 158 (f bendi)’nde, bilişim sistemlerinin sağladığı kolaylıkla işlenmesi halinde Nitelikli Dolandırıcılık kapsamında bulunduğu değerlendirilmiş ve ceza yaptırımının iki yıldan yedi yıla kadar hapis olduğu belirtilmiştir.

Bilişim Dolandırıcılığı


Banka dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, gasp etme, özelleştirilmiş bilginin çalınması edimlerinde olduğu gibi diğer dolandırıcılık biçimleri bilişim sistemlerinin kullanılması ile sağlanabilir. Günümüzde kullanıcıları hedef alan değişik yöntemlerle yapılan İnternet dolandırıcılığı bulunmaktadır.

Müstehcen Veya Saldırgan İçerik

Web siteleri ya da e-posta iletileri kanalıyla sunulan müstehcen, nahoş ya da başka şekilde saldırgan içeriklere sahip olabilir. Gerek ülkemizde gerekse uluslararası hukukta; nefret suçları ve ırkçılık, küfür ve hakareti, politik olarak zarar verici, karalayıcı veya iftira edici, kışkırtıcı veya nefret suçlarını alevlendirici içerikleri yasaklayan birçok yargılama mevzuatı bulunmaktadır. Hemen tüm ülkelerde en ağır cezâî müeyyideler, reşit olmayanların cinsel istismarının önlenmesi için oluşturulmuştur.

İlginizi Çekebilir.  Motor Sıcakken Araç Neden Zor Çalışır?

Rahatsızlık Verme

İçerik çok farklı biçimlerde ortaya çıkabilir olsa da, rahatsızlık verme veya taciz etme edimi; doğrudan müstehcen ve küçültücü yorumlar bir cinsiyet, ırk, din, cinsel durum gibi belirli özellikleri ile kişileri doğrudan hedef almasıdır. Bu çoğunlukla görüşme odalarında bir haber grubuna nefret içeren bir e-posta gönderilmesi yoluyla ortaya çıkabilir. Aşağılayıcı herhangi bir yorum rahatsızlık verme olarak değerlendirilebilir. TCK Madde 123 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Madde 105 ise Cinsel Taciz suçlarını düzenlemektedir.

Bir suç, bilişim suçu olarak işlendiğinde hükmü arttırıcı bir nitelik kazanır. ABD’deki Neil Scott Kramer davası buna örnektir. Kendisine ait cep telefonunu ikna etme, kandırma, ayartma, zorlama veya kolaylaştırma için kullanmış olduğundan Kramer, arttırılmış süreyle hapse mahkum edilmiştir.

Tehdit, Korkutma veya Hakaret

İfade özgürlüğü gelişmiş demokrasilerde yasalarla güvence altına alınmıştır. Ülkemizde de İfade özgürlüğü anayasanın 25. maddesinde belirtilmiştir. Ancak bu durum her tür ifadeyi kapsamaz. Kişi ya da toplulukları söz veya yazı yoluyla tehdit etme, zarar verme veya korkutma eylemi suç olarak kabul edilmiştir. Söz konusu suç, bir bilgisayar ağında yazılı/sözel oluşabilir. TCK Madde 106’da tehdit suçu ve cezası belirtilmiştir. Hakaret suçu ve cezası TCK Madde 125’te belirtilmiştir. Bu tür suçların yayın yoluyla işlenmesi ceza yaptırımını arttırıcı etken olarak değerlendirilmektedir.

İlginizi Çekebilir.  Teras, Balkon, Kameriye, Veranda ve Sundurma Nedir?

Siber Savaşlar

ABD ve diğer süper güçler de dahil olmak üzere, zaman zaman birbirleriyle siber suçlar nedeniyle karşı karşıya gelebilmektedir. Ulusal düzeyde endişe oluşturan bu durumlar için ülkelerin siber güvenlik birimleri yoğun olarak çalışmaktadır. Örneğin Rus hackerler tarafından yapıldığı iddia edilen 2007 yılında Estonya’nın altyapısına yapılan saldırı ile 2008 yılında Gürcistan’a karşı koordineli kampanya kapsamında siber saldırılar düzenlenmesi…  Uzmanlara gelecekte savaş normları siber operasyonlara göre düzenlenecek belki de savaşlar, siber savaşlara uyarlanarak askeri komutanlar tarafından yürütülebilecek…

Bilgitor Aktif Link:
Bilişim Suçları Nedir? Siber Suçlar ve Yasal Önlemler

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar