Eğitim

Bep Nedir? Bep Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

BEP, Bireyselleştirilmiş Eğitim planı değil, bireyselleştirilmiş eğitim programıdır. Bu nedenle tek bir plan veya dosya değil, dinamik ve kişinin özelliğine uygun hazırlanan, değişebilir bir eğitim planıdır. Özel eğitim bilgisi ve yaklaşımı şarttır. Bir öğrenci için hazırlanan BEP başkası için uygun olmayacaktır. Be nedenle hazır BEP planları üzerinde öğrenci bilgilerini değiştirerek başka kişilere uyarlamak doğru yaklaşım değilidir ve BEP’in amacına terstir. Çünkü Bep hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, eğitim performansı, yönelimleri ve ihtiyaçları doğru olarak tespit edilmelidir. Bireyselleştirilmiş eğitim programı öğrenci, öğrencinin velisi, öğretmen, rehberlik servisi ve okul / kurum müdürü birlikteliğiyle gerçekleşen ortak bir projedir.

Bep, hangi öğrenciler için hazırlanır?

Özel eğitime ihtiyacı olduğu Rehberlik araştırma Merkezi (RAM) tarafından belirlenen her öğrenci veya öğrenim çağı dışındaki her birey için BEP hazırlanması zorunludur. Kamu veya özel okul ayrımı olmadan her türden özel eğitim kurumuna devam edenler, rehabilitasyon merkezlerindeki öğrenciler, evde eğitim gören öğrenciler, kaynaştırma öğrencileri ve özel eğitim sınıfı öğrencileri BEP geliştirme birimi tarafından hazırlanacak bir program dahilinde oluşturulan planlar doğrultusunda eğitim alırlar. Bireylerin başarılar, BEP’lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınırarak yapılır. Bep, her yıl BEP geliştirme birimi tarafından yenilenir. Öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi; önerilen özel eğitim hizmetlerinin uygunluğunun ve BEP’lerinde yer alan amaçların gerçekleşme düzeyi bakımından değerlendirilerek her yıl eğitim planlarının yenilenmesi yoluyla yürütülür. BEP’lerde yer alan amaç ve davranışlar çok önemlidir keza öğrenci başarılarının ölçülmesinde BEP dikkate alınır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Çocuklara Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?

BEP’in Özellikleri, BEP Klasörü İçeriği nedir?

Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), bir kaç sayfadan oluşan bir çizelge, amaçların ve davranışların olduğu bir plan değildir. BEP özel eğitime ihtiyacı olan birey için hazırlanmış bir yol haritası ve bu haritanın hazırlanmasındaki tüm araç ve gereçlerden oluşur. Keza bu haritanın nasıl hazırlandığı, yeniden gözden geçirilmek üzere hazırda bulundurulmalı ve bu dinamik sürecin bir parçası olması belirleyicidir. Bu nedenle, bir nevi eğitim çantasında bulundurulması gerekenlerdir.

BEP hazırlamanın ilk basamağı mevcut performansın belirlenmesidir. Bunun için ölçme kriterleri uygulanır. Kaba değerlendirme formları bun iş için kullanılır. Bundan sonra bireyin öncelikli eğitim ve öğretim gereksinimleri belirlenir. Okul / kurum programına uygun olarak Uzun Dönemli Amaçları, Kısa Dönemli Amaçlar, Öğretimsel amaçları tespit edilir. Öğretimde kullanılacak araç gereç ve materyaller belirlenir. Başlama ve öngörülen tarihler ile Ölçüt ve değerlendirme hazırlandığında öğrencinin BEP’i de hazırlanmıştır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Öğretmenler Günü Hediye

BEP sayesinde, öğrencinin hazır bulunuşluğu saptanır, öğrenim ihtiyaçları belirlenir, uzun ve kısa dönem amaçları ile öğretimde kullanılacak araç ve gereçler somutlaşır. Kontrol listeleri, değerlendirme ve gözden geçirilmeye uygun bir tasarıma sahip olması nedeniyle gerçekçi hazırlanmış bireyselleştirilmiş eğitim programı ailenin de desteği alınarak çoğunlukla başarılı olmaktadır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
MADDE 20 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için takip edecekleri eğitim programı temel alınarak BEP hazırlanması esastır. Bu programda;

a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlara ve kısa dönemli amaçlara,
b) Sunulacak destek eğitim hizmetinin türüne, süresine ve hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağına,
c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile öğretim materyallerine,
ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemelere,
d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile olumlu davranış kazandırmaya yönelik uygulanacak yöntem ve tekniklere,
e) Öğrencinin kişisel bilgilerine,
yer verilir.

Kaynak: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Bunu da Okuyabilirsin...  Anlayarak Hızlı Okuma Tekniği Nedir? Nasıl Yapılır?

Bilgitor

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak