Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında yeterli puan alarak Hukuk Fakültelerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler en çok, hukuk mezunu olunca neler yapabilecekleri, savcı ya da hakim olmak dışında neler yapabileceklerini, avukatların ne işt yaptığını merak etmektedirler. Avukatlık nedir, nasıl avukat olunur? sorularının yanıtı ile beraber avukatlık mesleği ile ilgili kısa bilgiler bu yazımızda.

 

Avukat Kime Denir?

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişiye avukat denir.

Avukatın Görevleri Nelerdir?

– Bir kimsenin avukatlığını (müvekkilinin vekillik istemini) kabul etmeden önce ilgiliyi dinler, varsa dava dosyasını inceler,
– Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
– Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler ve bunları savunmasına dayanak yapar,
– Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,
– Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
– Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
– Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine
sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve konuşma yapar,
– Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye
sunacağı dosyayı hazırlar,
– İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi verir, danışmanlık yapar,
– İcra takipleri yapar,
– Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Başarılı bir avukat olmak için;
– Sözel yetenek,
– Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücü,
– Olayları derinliğine araştırma merakı,
– Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneği,
– Akıcı konuşma becerisi,
– Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekir.

İlginizi Çekebilir.  Aseksüel Nedir? Aseksüellik Hakkında Kısa Bilgi

Avukatların Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir. Avukatlık yoğun sorumluluk gerektiren, hareketli bir meslektir.


Avukatların Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Hukuk fakültesini bitirenler stajlarını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlayabilirler. Avukatlar her tür ekonomik ve sosyal organizasyonlar içinde iş bulma olanağına sahiptir.  Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.

Avukatlar, meslek yaşamlarını avukat olarak sürdürebildikleri gibi, hukuk fakültelerinde yüksek lisans ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta sırası ile doktor, doçent ve profesör unvanlarını alarak öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Öğretim üyesi olarak uzmanlık alanında serbest de çalışabilirler. Avukatların, kamu ya da özel kurumlarda, yöneticiliğe yükselmeleri mümkündür.

İlginizi Çekebilir.  Hangi mantar hangi ayda toplanır?

Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir. (Örn: Vergi davaları, ticari davalar, idari davalar vb.). Noterlik belgesi alarak noter olabilirler.

Ayrıca hakim, savcı, noter, müfettiş, hariciye meslek memurluğu da yapma olanakları vardır. Bu meslekte kadınların çalışma oranları da her geçen gün artmakta olup bu oran %30 civarındadır.

Avukat Olmanın Şartları Nelerdir?

Lise ya da dengi bir okuldan mezun olup ÖSYM tarafından yapılan sınavda Hukuk Fakültesini kazanmak ve okuldan diploma almak gerekmektedir. Bunun dışındaki başka bir seçenek ise Adalet ön lisans programını başarı ile bitirip, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda, “Hukuk” lisans programına dikey geçiş yapmaktır.

Hukuk fakültelerinin eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık ön eğitimi tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Stajın 6 aylık bölümü mahkemelerde diğer 6 aylık bölümü deneyimli bir avukatın yanında çalışarak geçer.  Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda yanında staj yapılan avukat tarafından verilen rapor ışığında Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır. Yapılan sınav sonucunda yeterli görülmeyenlerin stajı tekrarlanabilmektedir.

İlginizi Çekebilir.  Noktürn Nedir? Fazıl Say’dan Chopin Noktürnleri Albümü

Kendi adına ve hesabına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmayla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise, çok büyük farklılıklar gösteren ücretler almaktadırlar. Genel olarak, asgari ücretin 4 ile 15 katı gibi çok farklı düzeylerde ücretler alınmaktadır.

Avukatlık hakkında detaylı bilgi için:

Avukatlı Mesleği İle İlgili Kaynaklar (PDF)

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

Avrupada Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü Ve Avrupada Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları

Avukatlık Nedir? Nasıl Avukat Olunur?

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar